Dílna
Pasování
žďár
Hallowen
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

4.A


Třídní učitel

Mgr. Kateřina SchneiderováTel.: 555 222 054E-mail: k.schneiderova@zs-klokanek.eu

Rozvrh hodin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7:00-7:45 8:00-8:45 8:55-9:40 10:00-10:45 10:55-11:40 11:50-12:35 12:45-13:30 13:40-14:25 14:35-15:20 15:30-16:15
P O M AJ SKN/přírodověda INF
Ú T M HV VV PV
S T TV TV M AJ
Č T M SKN/vlastivěda AJ DV
P Á M SKN/vlastivěda JČ/dílna čtení RKS