Pokus
Výtvarný kroužek
Hra 1 Řecko
Hra Opava
Ada 1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

8.B


Třídní učitel

Mgr. Petr VernerTel.: 555222058E-mail: p.verner@zs-klokanek.eu

Rozvrh hodin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7:00-7:45 8:00-8:45 8:55-9:40 10:00-10:45 10:55-11:40 11:50-12:35 12:45-13:30 13:40-14:25 14:35-15:20 15:30-16:15
P O D Hv Vv Rj Vo Spp
Ú T ZTv Aj M Čj Vo
S T Čj M Aj F Dv Pv Pv
Č T M Čj Rj Ch Tv Tv
P Á Čj F M Aj Z