Dílna
Pasování
žďár
Hallowen
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus


Platba stravného

Stravné za obědy a svačiny se platí prostřednictvím školního informačního systému Edupage, a to v aplikaci na mobilním telefonu nebo na webových stránkách systému zde. V aplikaci Edupage pod dlaždicí Platby nebo na webových stránkách pod záložkou Komunikace - platby najdete předpisy stravného na jednotlivé měsíce. Návod zde. Důležité je při platbě zadat všechny údaje, které jsou vygenerovány. Nezapomeňte zejména na specifický symbol (111), který přiřazuje platbu ke stravnému. Variabilní symbol přiřazuje platbu k účtu žáka. 

Po zaplacení dorazí platba na školní účet 2700173788/2010, ze kterého je následně platba přiřazena k účtu dítěte v systému Edupage. Nahrávání se provádí 2x týdně, proto není částka po Vašem zaplacení viditelná ihned v systému Edupage, vyčkejte týden a pokud se po týdnu platba k účtu nepřipíše, kontaktujte paní ekonomku Naděždu Lindovskou 555 222 053 nebo na n.lindovska@zs-klokanek.eu, která s Vámi situaci vyřeší. 

Odhlášky stravného

Stravné se přihlašuje a odhlašuje také v systému Edupage. Pod dlaždicí jídelní lístek vidíte rozpis jídelníčku svačin a obědů na celý týden a pomocí tlačítka přihlásit/odhlásit můžete provést požadovanou akci. Návod zde

Odhlášky i přihlášky obědů je možno provést elektronicky den předem do 9:00 hodin. Odhlášení je možno provést pouze den předem do 9:00 hodin (tj. oběd na středu odhlásíte nejpozději do 9:00 v úterý).

V případě nemoci je potřeba Vaše dítě odhlásit co nejdříve. V první den nepřítomnosti žáka ve škole má žák nárok na dotovanou cenu, další dny nepřítomnosti bude za neodhlášený oběd žákovi účtovaná cena oběda + doplatek 45,- Kč. Nezapomeňte tedy odhlásit obědy v první den nemoci dítěte. První den nepřítomnosti je možno si jídlo odnést ve vlastním čistém jídlonosiči v době od 11:15 do 11:30 na patřičné budově školy. 

Cena stravného - oběda

Cena oběda je stanovena pro jednotlivé věkové kategorie takto:

  • kategorie 2: žáci ve věku 7 - 10 let - 41,- Kč

  • kategorie 3: žáci ve věku 11 - 14 let - 43,- Kč

  • kategorie 4: žáci ve věku 15 a výše - 45,-Kč

Žáci jsou do kategorií zařazováni vzhledem k jejich věku a školnímu roku. Pokud žák v průběhu daného školního roku dosáhne 11 let nebo 15 let, automaticky platí částku dané touto kategorií po celý školní rok. Každý školní rok končí vždy 31. 8. tj. pokud žák dosáhne věku 11 nebo 15 let až v srpnu, platí i po celý školní rok stravné 3. nebo 4. kategorie. Věkové kategorie jsou dány vyhláškou o školním stravování. 

Pro školní rok 2023/2024 jsou žáci zařazení do kategorií dle věku následovně:

  • kategorie 2: žáci ve věku 7-10 let narozeni v rozmezí 1. 9. 2013 - 31. 8. 2017

  • kategorie 3: žáci ve věku 11-14 let narozeni v rozmezí 1. 9. 2009 - 31. 8. 2013

  • kategorie 4: žáci ve věku 15 a více narozeni do 31. 8. 2009

Cena stravného - svačinky

  • všichni žáci 18,-Kč

Telefonní čísla do jídelny:

  • budova U Prodejny - paní kuchařka Dana Čížová 604 725 839
  • budova Aviatiků - paní kuchařka Jana Sedláčková 731 080 815
  • budova Hrabová - pan kuchař Jiří Cabák 731 082 132


Soubory ke stažení