Itálie
Erasmus Florencie
Litva
Hra neapol
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

Zahradní slavnost, děti se občerstvují zákusky a limonádou

O jídelně

Přihlášení, odhlášení strava a jídelní lístek - vše naleznete a ovládáte z rodičovského konta Edupage na webu nebo v aplikaci mobilního telefonu.


Školní jídelna je provozována na všech budovách školy, kde se o Vás starají paní kuchařky a pan kuchař. Svačinky vyrábějí pracovníci kuchyně, obědy jsou dováženy z jídelny Sportovního gymnázia Emila a Dany Zátopkových v Ostravě-Zábřehu. Jídelna slouží pro žáky a zaměstnance školy.


Platba stravného

Stravné na jednotlivé měsíce se platí na účet 2700173788/2010. Předpis pro platbu stravného naleznete v ročovském kontu Edupage, kde budete mít podklady pro platbu stravného, ta bude vypočítána na základě objednaných obědů, svačinek a zvyklostí pro daný měsíc. Platbu pro nadcházející měsíc je potřeba zaplatit do 25. dne daného měsíce na nacházející měsíc tj. do 25. ledna stravné na stravné v měsíci únor. 

V případě, že někteří z Vás nevlastní bankovní účet, můžete zaplatit v hotovosti, ale pouze na budově v Hrabové u paní ekonomky Naděždy Lindovské nebo pana ekonoma Jaroslava Šustra. Platba v hotovosti je možná od 15. do 20. dne v měsíci v pondělí nebo čtvrtek od 8:30 - 14:00. Nejlépe po domluvě s paní Lindovskou 555 222 053.


Odhlášky obědů

V případě nepřítomnosti dítěte je potřeba Vaše dítě odhlásit co nejdříve přes rodičovské konto Edupage a to ve webovém prohlížeči nebo v aplikaci Edupage na mobilním telefonu do 9:00 hodin pro nadcházející den. V první den nepřítomnosti ve škole má žák nárok na dotovanou cenu, další dny nepřítomnosti bude za neodhlášený oběd žákovi účtovaná cena oběda + doplatek 45,- Kč (86,-, 88,-,90,-Kč). Nezapomeňte tedy odhlásit obědy v první den nemoci dítěte. První den nepřítomnosti je možno si jídlo odnést v čistém vlastním jídlonosiči v době od 11:15 do 11:30 na patřičné budově školy. Odhlášky i přihlášky obědů je možno provést přes elektronický systém na internetu a to den předem do 9:00 hodin. Poté již strava nejde odhlásit/přihlásit a jde zase odhlásit/přihlásit až následující den. 
Telefonické odhlašování obědů u kuchařů daných budov je možno jen v nejnutnějších případech do stanovené hodiny. 

Přihlášky/odhlášky je také možno ovládat i z Vašeho chytrého telefonu se systémem Android nebo na tabletu. viz dokument ke stažení návod Android.


Cena stravného - oběda

Cena oběda je stanovena pro jednotlivé věkové kategorie. Od února 2018 to budou následující ceny:

  • kategorie 2: žáci ve věku 7 - 10 let - 41,- Kč
  • kategorie 3: žáci ve věku 11 - 14 let - 43,- Kč
  • kategorie 4: žáci ve věku 15 a výše - 45,-Kč

Žáci jsou do kategorií zařazováni vzhledem k jejich věku a školnímu roku. Pokud žák v průběhu daného školního roku dosáhne 11 let nebo 15 let, automaticky platí částku dané touto kategorií po celý školní rok. Každý školní rok končí vždy 31. 8. tj. pokud žák dosáhne věku 11 nebo 15 let až v srpnu, platí i po celý školní rok stravné 3. nebo 4. kategorie. Věkové kategorie jsou dány vyhláškou o školním stravování.

Pro školní rok 2022/2023 jsou žáci zařazeni do kategorií dle věku následovně:

  • kategorie 2: žáci ve věku 7-10 let narozeni v rozmezí 1. 9. 2012 - 31. 8. 2016
  • kategorie 3: žáci ve věku 11-14 let narozeni v rozmezí 1. 9. 2008 - 31. 8. 2012
  • kategorie 4: žáci ve věku 15 a více narozeni do 31. 8. 2008

Cena stravného - svačinky

  • všichni žáci 18,-Kč


Telefonní čísla do jídelen

budova U Prodejny - paní kuchařka Dana Čížová 604 725 839, 555 222 056
budova Aviatiků - paní kuchařka Helena Prodzová 731 080 815, 555 222 057
budova Hrabová - pan kuchař Jiří Cabák 731 082 132, 555 222 059

e-mail na jídelnu: jidelna@zs-klokanek.eu

Soubory ke stažení