Pokus
Výtvarný kroužek
Hra 1 Řecko
Hra Opava
Ada 1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

Zahradní slavnost, děti se občerstvují zákusky a limonádou

O jídelně

Přihlášení, odhlášení stravy www.strava.cz

Jídelníček klikněte zde.


Školní jídelna je provozována na všech budovách školy, kde se o Vás starají paní kuchařky a pan kuchař. Svačinky vyrábějí pracovníci kuchyně, obědy jsou dováženy z jídelny Sportovního gymnázia Emila a Dany Zátopkových v Ostravě-Zábřehu. Jídelna slouží pro žáky a zaměstnance školy.


Platba stravného

Stravné na jednotlivé měsíce se platí na účet 2700173788/2010 variabilní symbol je číslo, které jste obdrželi s přihlášovacími údaji do elektronického systému www.strava.cz . Někteří žáci mají VS i ve smlouvě se školou. Peníze na nadcházející měsíc musí být na účet připsány nejpozději do 25. dne daného měsíce na měsíc nadcházejíci tj. do 25. ledna na stravné v měsíci únoru. V tom případě je nejlepší si nastavit trvalý příkaz na částku cca 900,- kč k 20. dnu v měsíci (pokud dítě odebírá oběd i svačinku, pokud jen oběd můžete zasílat menší částku). Stav Vašeho peněžního konta si můžete zkontrolovat na www.strava.cz. V případě, že je stav konta záporný, nebude Vašemu dítěti strava vydána. Opětovné vydávání stravy je možné, až po dobítí kreditu stravovacího účtu. Vyúčtování stravy bude prováděno vždy na základně žádosti zákonného zástupce, kterou podá písemně u třídního učitele nebo v kanceláři účetního školy na budově v Hrabové. Přeplatek pak bude vrácen na bankovní účet zákonného zastupce. Pokud zákonný zástupce o peníze nezažádá, bude mu zůstatek převeden do dalšího školního roku.
V případě, že někteří z Vás nevlastní bankovní účet, můžete i nadále platit v hotovosti, ale pouze na budově v Hrabové u paní ekonomky Lindovská. Platba v hotovosti je možná od 15. do 20. dne v měsíci v pondělí nebo čtvrtek od 8:30 - 14:00. Nejlépe po domluvě s paní Lindovskou 555 222 053.


Odhlášky obědů

V případě nepřítomnosti dítěte je potřeba Vaše dítě odhlásit co nejdříve přes webové rozhraní www.strava.cz do 9:00 hodin pro nadcházející den. V první den nepřítomnosti ve škole má žák nárok na dotovanou cenu, další dny nepřítomnosti bude za neodhlášený oběd žákovi účtovaná cena oběda + doplatek 39,- Kč. Nezapomeňte tedy odhlásit obědy v první den nemoci dítěte. První den nepřítomnosti je možno si jídlo odnést v čistém vlastním jídlonosiči v době od 11:15 do 11:30 na patřičné budově školy. Odhlášky i přihlášky obědů je možno provést přes elektronický systém na internetu a to den předem do 9:00 hodin. Poté již strava nejde odhlásit/přihlásit a jde zase odhlásit/přihlásit až následující den. 
Dosavadní telefonické odhlašování obědů u kuchařů daných budov je možno jen v nejnutnějších případech.


Způsob práce v elektronickém rozhraní www.strava.cz

Celý způsob odhlašování a přihlašování stravy probíhá na webové stránce www.strava.cz. Po otevření okna je potřeba vyplnit číslo jídelny 10369. V případě, že využijete odkaz v tomto článku, automaticky budete mít číslo naší jídelny vyplněno. Poté pro přihlášení vyplňte kolonky uživatel a heslo. Uživatel je ve tvaru "prijmenijmeno" např. novakajaromir a heslo ve stejném tvaru jako uživatel "prijmenijmeno" - novakjaromir. Po prvotním přihlášení do Vašeho účtu doporučujeme změnit si v liště nastavení nové heslo, abyste zabránili neoprávněnému nakládání s údaji v účtu Vašeho dítěte.
Následně můžete pracovat s Vašim účtem, kde pomocí tlačítek v horní liště můžete pracovat s účtem. Co najdete pod jednotlivými tlačítky:

 • JÍDELNA - zde vidíte jméno Vašeho dítěte, stav konta - peníze, které máte k dispozici pro platbu svačinek a obědů. V případě, že je v mímusové hodnotě, je potřeba poslat paníze na výše zmíněný účet. Dále zde máte emailový kontakt na jídelnu, kde můžete v případě potřeby zasílat své dotazy. Budou zde také důležité zprávy jídelny.
 • OBJEDNÁVKY - zde si objednáváte a odhlašujete stravu. Toto se děje jednoduše zaškrtáváním políček pro jednotlivé dny a podle jídelníčku. Pokud je čtvereček zaškrtnutý jídlo je objednané, pokud není zaškrtnutý, jídlo není objednané. Pozor je důležité abyste všechny změny potvrdili zeleným tlačítkem odeslat. Prvotně je nastaven odběr všech jídel v měsíci tj. jsou přihlášeny všechna jídla v měsíci. Stačí tedy jen jídla odhlašovat. Připomínáme jen, že pokud je jídlo přihlášeno a dítě není druhý po sobě jdoucím dni ve škole, bude mu účtována celá částka oběda tj. stravné dle kategorie + doplatek 36,- Kč. Nárok na dotovaný oběd je jen v případě, že chodí fyzicky do školy. V závislosti na tomto bude také sníženo konto účtu o danou částku.
 • VÝDEJ - toto tlačítko není důležité, jen pokud bychom měli čipy, které nemáme.
 • PLATBA - zde vidíte všechny platby, které jste provedli na účet jídelny a kdy byly připsány.
 • NASTAVENÍ - zde si můžete změtit heslo pro vstup do účtu.
 • NÁPOVĚDA - nápověda pro ovládání účtu.
 • ODHLÁSIT - zde opustíte Váš účet na strava.cz.

Níže v dokumentech ke stažení si můžete stáhnout jednoduchý návod na obsluhu ve formátu PDF, kde uvidíte obrazovku webového rozhraní.

Důležite je také tlačítko "informace" v pravé horní části obrazovky. Zde se dozvíte přihlašovací jméno uživatele a v případě ztráty také variabilní symbol, který je potřebný pro platby stravného na účet jídelny.

Přihlášky/odhlášky je také možno ovládat i z Vašeho chytrého telefonu se systémem Android nebo na tabletu. viz dokument ke stažení návod Android.


Cena stravného - oběda

Cena oběda je stanovena pro jednotlivé věkové kategorie. Od února 2018 to budou následující ceny:

 • kategorie 2: žáci ve věku 7 - 10 let - 37,- Kč
 • kategorie 3: žáci ve věku 11 - 14 let - 39,- Kč
 • kategorie 4: žáci ve věku 15 a výše - 41,-Kč

Žáci jsou do kategorií zařazováni vzhledem k jejich věku a školnímu roku. Pokud žák v průběhu daného školního roku dosáhne 11 let nebo 15 let, automaticky platí částku dané touto kategorií po celý školní rok. Každý školní rok končí vždy 31. 8. tj. pokud žák dosáhne věku 11 nebo 15 let až v srpnu, platí i po celý školní rok stravné 3. nebo 4. kategorie. Věkové kategorie jsou dány vyhláškou o školním stravování.

Pro školní rok 2021/2022 jsou žáci zařazeni do kategorií dle věku následovně:

 • kategorie 2: žáci ve věku 7-10 let narozeni v rozmezí 1. 9. 2011 - 31. 8. 2015
 • kategorie 3: žáci ve věku 11-14 let narozeni v rozmezí 1. 9. 2007 - 31. 8. 2011
 • kategorie 4: žáci ve věku 15 a více narozeni do 31. 8. 2007

Cena stravného - svačinky

 • všichni žáci 14,-Kč


Telefonní čísla do jídelen

budova U Prodejny - paní kuchařka Dana Čížová 604 725 839, 555 222 056
budova Aviatiků - paní kuchařka Helena Prodzová 731 080 815, 555 222 057
budova Hrabová - pan kuchař Jiří Cabák 731 082 132, 555 222 059

Soubory ke stažení