Dílna
Pasování
žďár
Hallowen
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

9.A


Třídní učitel

Mgr. Lucie BartošováTel.: 771 110 976E-mail: l.bartosova@zs-klokanek.eu

Rozvrh hodin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7:00-7:45 8:00-8:45 8:55-9:40 10:00-10:45 10:55-11:40 11:50-12:35 12:45-13:30 13:40-14:25 14:35-15:20 15:30-16:15
P O Aj M Čj D Rj Z Ch
Ú T M Ch Čj I F Dv Vv
S T Čj M D Pp Rj Hv
Č T SPP Čj Aj M F Pv Pv
P Á Tv Tv Rj Aj Z