Dílna
Pasování
žďár
Hallowen
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

  • Úvod
  • Družina Aviatiků

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Poplatek za ŠD 250,- Kč/pololetí

Provoz školní družiny je od 6.30 hodin do 16.15 hodin

  • 1. oddělení – Barbora Kotásková

  • 2. oddělení – Ivana Neuwirthová
Platba ŠD: pro přihlášení vašeho dítěte vyplníte závaznou přihlášku a odevzdáte ji p. vychovatelce. Poté vám bude na uvedený email v přihlášce zaslána faktura, kterou zaplatíte bankovním převodem. Nemáte-li možnost takto uhradit poplatek za ŠD, musíte jít za školní ekonomkou na budovu Paskovská 92, Ostrava-Hrabová.