Dílna
Pasování
žďár
Hallowen
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

24. 9. 2023
Dne 25. 9. 2023 zkrácení provozu ŠD do 14.00

4. 9. 2023
Vítáme žáky i jejich rodiče ve školním roce 2023/2024.

30. 6. 2023
Pohodové léto plné zážitků, zábavy a odpočinku přejí p. vychovatelky Iva a Bára. 

1. 4. 2023
Zkrácení provozu odpolední ŠD na budově Avi ve dnech 4. 4. a 5. 4. 2023
4. 4. do 13.15 hod., konec odpolední družiny v 16.15 hod. na budově U Prodejny 1661/4.
5. 4. do 14.00 hod., konec odpolední družiny v 16.15 hod. na budově U Prodejny 1661/4.

26. 3. 2023
Zkrácení provozu ŠD dne 31. 3. 2023 do 14.00 hod.

1. 12. 2022
Zkrácení provozu ŠD dne 2. 12. 2022
V pátek 2. 12. je provoz ŠD do 14.30 hod., poté přesun na budovu U Prodejny 1661/4 (bývalá Adamuska).

20. 11. 2022
Zkrácení provozu odpolední družiny dne 24. 11. 2022
Z důvodu konání školení ped. pracovníkú je tento den provoz ŠD zkrácen do 13.30 hod.

18. 9. 2022
Sportovní odpoledne družin Aviatiků a U Prodejny v areálu salesiánského střediska Don Bosco
Akce se uskuteční pouze za příznivého počasí ve středu 21. 9. 2022


31. 8. 2022
Provoz ŠD zahájen od 2. 9. 2022 v době 6.30–8.00 a 11.40–16.15.