Dílna
Pasování
žďár
Hallowen
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

7.B

Třídní učitel: Mgr. Kateřina Cahová

Třídní učitel

Mgr. Kateřina CahováTel.: 771 110 976E-mail: k.cahova@zs-klokanek.eu

Rozvrh hodin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7:00-7:45 8:00-8:45 8:55-9:40 10:00-10:45 10:55-11:40 11:50-12:35 12:45-13:30 13:40-14:25 14:35-15:20 15:30-16:15
P O M ČJ RJ F VO HV
Ú T AJ ČJ M Z TV
S T M Inf ČJ AJ Z PV PV
Č T TV TV D SPP VV VV
P Á M ČJ RJ Pp AJ DV