Dílna
Pasování
žďár
Hallowen
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

  • Úvod
  • Třídy
  • Týdenní plán 4. A

  • Mgr. Taťána Kornášová; t.kornasova@zs-klokanek.eu - vyučuje předmět HV
  • Mgr. Sára Kujelová; s.kujelova@zs-klokanek.eu - vyučuje předmět SKN, INF, VV, PV, TV
  • Mgr. Kateřina Schneiderová: k.schneiderová@zs-klokanek.eu - třídní učitelka

Týdenní plán 4. A 26.2. - 1.3. 2024

Předmět Ve škole Doma
Jazyk český

V minulém týdnu jste hodně chyběli, budeme opakovat.

Učebnice str. 90/25; str. 91/27; str. 92/4; str. 93/7; str. 94-95 .

Prac.sešit str. 9/5; str. 13.

Pravopisníček str. 11/3.

Diktát str 94/9.

Čítanka str. 108-109.

Holý a rozvitý podmět a přísudek.

Vypravování.


Domácí úkoly podle zadání.

Stále procvičuj vyhledávání základní skladební dvojice ve větách (vyber si věty v učebnici).

Např. PAVEL HÁZÍ SNÍH.

Použij otázku = co dělá? = HÁZÍ; kdo to dělá? = PAVEL.

V tomto pololetí nemusíš nosit knihu do dílny čtení.


Matematika

Učebnice str. 69-72.

Prac.sešit str. 12/6; str. 13; str. 17/6; str. 18.

Pokračujeme v bilandu.

Geometrie vlastníma rukama/ konstruujeme prostorové tvary.


Domácí úkoly podle zadání.

Měj na každý den dlouhé pevné pravítko, ostrouhanou tužku č.3 a funkční kružítko!

Procvičuj převody jednotek délky zde (vyber si další převody).


Anglický jazyk

V minulém týdnu jste chyběli, test překládám na pondělí 4.3.(slovíčka 4.lekce/1.díl str. 79; hodiny celá x půl; sloveso to LIKE + ostatní slovesa v 1.-3.os.j.č.; otázka a zkrácená odpověď; dny v týdnu; škola a školní předměty).

Prac.sešit str. 12-15.

Nábytek.

Předložky IN x ON x UNDER x BEHIND x IN FRONT OF.

Přivlastňovací pád.


Připravuj se na test.

Domácí úkoly podle zadání.

Uč se nová slovíčka.


SKN- přírodověda

Pojmenování blízkých i vzdálenějších příbuzenských vztahů v rodině


4.3. Vašek a Filip M. test - Živočichové a rostliny v zimě


SKN- vlastivěda

opakování: Řízení státu a státní členění ČR - str. 7-9

Mapy - str. 13-16


Opakuj si učivo ze školy - poloha ČR, státní symboly, státní svátky a řízení státu 


VV a PV

Státní symboly ČR 


Tělesná výchova

Cvičíme v tělocvičně - v 7:35 odchod ze školy.

OMLUVY Z TV: Pokud dítě přijde do školy, ale necvičí, má povinnost jít s námi do tělocvičny a přinést v deníčku omluvenku, na které je popsán konkrétní důvod, proč necvičí. Pokud v den TV nemůže přijít do školy do 7:30, volejte na školní tel. číslo 731 080 815 a dítě omluvte. V každém případě také dítě omluvte přes Edupage. 


Do batohu si nachystej: tenisky s bílou podrážkou, triko, tepláky/kraťasy, pláštěnku, popř. ponožky a pití.


Informatika

Editování textu, vložení obrázku a uložení práce do složky ve svém školním účtu


Nauč se své heslo k e-mailu zpaměti.


Poznámky

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

V úterý 27.2. jdeme do divadla loutek v Ostravě na představení "KDO NESKÁČE, NENÍ HOLUB".

Vstupné 80,-Kč (již můžou děti platit).

Odchod od školy v 7.45hod. (přijďte včas!).

Návrat na oběd.

S sebou v batůžku svačina, pití, pláštěnka, karta ODIS.

Tento den se neučíme!