Pokus
Výtvarný kroužek
Hra 1 Řecko
Hra oběd
Ada 1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

Severní pól

V měsíci lednu a únoru jsme s Vildou procestovali Severní pól. Vydali jsme se na sever a podívali jsme se
až do oblasti, kde neuvěřitelně mrzne. Raději jsme se vždy teple oblékli a objevovali jsme při našich cestách 
s Vildou zemi ledních medvědů.

Podnikli jsme :

 • Výlet do historie - Neuvěřitelní ESKYMÁCI
 • Vildovy průzkumné cesty - Cestování po ledě
 • KOMIKS- První muž na Severním pólu
 • Hory ledu
 • Vildova dobrodružství - Vilda na Severním pólu
 • Zajímavá zvířata - Úžasná stvoření
 • Léto a zima
 • Super hádanky a spousta zábavy při luštění ( Ruprechtovo iglú z čísel )
 • Zvířecí hlavolam, jazykolam, najdi rozdíly, LEDOBOREC
 • Stavění iglú ze sněhu, bruslení 
 • Výroba tučňáků a ledové kry ( pečení a  zdobení )
 • Závěrečná ochutnávka a hostina

 • Titanic
foto -zde