Dílna
Pasování
žďár
Hallowen
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

Hrajeme Kahoot

Hrajeme školní hru a plníme jeden ze sedmi úkolů - návštěva věže Kostela Panny Marie, Královny posvátného růžence

více fotografií najdete zde