Dílna
Pasování
žďár
Hallowen
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

  • Úvod
  • Třídy
  • Týdenní plány


Týdenní plán 6. A týden od 17. 6.
-----------
18. 6. - odpoledne Zahradní slavnost pro veřejnost
19. 6. - Olympijský běh + fotbalový turnaj
Předmět Ve škole Doma
Český jazyk

ML - shoda přísudku s podmětem

LIT - dílna čtení

SLOH - rozhovor


shoda - procvičování


Matematika

Autobus

Objem tělesAnglický jazyk

Unit 5

učebnice str. 100, prac. sešit str. 63 - 65

Gramatika: přítomný čas průběhový - kladný tvar, záporný tvar, otázka

Prakticky jazyk: nakupování oblečení


Pátek 7. 6. připrav si povídání dle pracovního listu o letní dovolené, kam pojedeš a co si s sebou zabalíš do kufru.


Výchova k občanství

Globalizace, globální problémy


Zeměpis

Pedosféra


Do 31.5. odevzdat referát (3/4 strany A4, min.2 zdroje)

Pracovní list na pedosféru (odevzdat nejpozději v den testu na pedosféru)

14.6.  Test - pedosféra


Dějepis

Pracovní list - sešit dějepisu

- stvoření světa

- úvod do pravěku


Příprava na test - určování století, epochy lidských dějin


Přírodopis

Měkkýši

- stavba těla, způsob života, významní zástupci

- skupiny měkkýšů (pokračujeme po dnech volna)

Podklady viz Classroom


Příprava na test 

- hlísti a hlístice (ti, co nepsali)

- Plži
Fyzika

Teplota, měření teploty, teplotní stupnice


Informatika

Programování v blocích

Výtvarná výchovaPoznámky

18. 6. - Život v naší zahradě


19. 6. - olympijský běh + fotbalový turnaj

Výtvarný kroužek Informace o kroužku najdete na tomto blogu seesaw