Dílna
Pasování
tělocvik
Hra adapťák
Ada1
Ada 2
Avi  družina
Avi 2
Bonus

  • Úvod
  • Třídy
  • Týdenní plány


Týdenní plány 6. A týden od 2. 10.
-----------
28. a 29. 9. - volno
Předmět Ve škole Doma
Český jazyk

ML - obohacování slovní zásoby

LIT - čtení s porozuměním

SLOH - zpráva a oznámení


procvičování na volno - obohacování slovní zásoby

domácí úkol


Matematika

Dřívka - učeb. str. 21

Test - zlomky, egyptský chlebaZopakovat Egyptské dělení chleba


Anglický jazyk

Unit 2

učebnice str. 48 - 49

Gramatika: sloveso to be - být, to have - mít, kladný, záporný tvar, tvorba otázky

Prakticky jazyk: rozhovory o rodině, členové rodiny, popis osoby


Nauč se slovíčka v Google učebně 2D, test úterý 3. 10. 

Uč se fráze ze sešitu, nalepený lístek.


Výchova k občanství

Státní svátky, vytváření prezentací k jednotlivým státním svátkům a významným dnůmZeměpis

Vesrmír - základní pojmy, co je vesmír, uč. str. 6-9


Dějepis

Pracovní list - sešit dějepisu

- úvod do historie: práce s pojmy - historie, minulost, historický pramen

- historické epochyPřírodopis

Vznik a vývoj Země

Znaky a podmínky života

Podklady viz Classroom


Příprava na test - vznik, vývoj a stavba Země, znaky života (ti co nepsali)


Fyzika

Stavba látek, atomy, molekuly, prvky a látky

Vivid Books: Základy / Hmota


Vivid Books


Informatika

Kódy kolem nás, příklady kódování informací


Výtvarná výchovaPracovní výchova

Seznámení se cvičnou kuchyňkou a se zahrádkouPoznámky

Výtvarný kroužek Informace o kroužku najdete na tomto blogu seesaw