• Úvod
  • Třídy
  • Týdenní plány


Týdenní plán 3. A 18. - 22. 3. 2019
Předmět Ve škole Doma
Jazyk český Pádové otázky. Mluvnické kategorie podstatných jmen. Vyjmenovaná slova po z.
Uč. str. 91 - 93
Pracovní sešit str. 8 - 10
Čtení: čtenářská dílna.
Zopakuj si všechna vyjmenovaná slova.
Matematika Vývojový diagram.Odhady a předpovědi. Stovková tabulka. Abaku úkol.
Uč. str. 70 - 73
Pracovní sešit str. 18 - 20

Stále procvičuj násobilku.
Využívej počítačové programy.
Anglický jazyk 5 lekce - opakování probraného učiva 5. lekce, nové učivo str. 47- 51
Pracovní sešit: str.47-49
Opakování slovní zásoby 5.lekce, vyprávění o sobě, jak se jmenuješ, kolik ti je let, odkud pocházíš, vazba IT IS..., otázka pomocí IS IT..? Do you like...? Nové učivo: I like,
i don´t like... My favorite toy is.. druhy oblečení..
Svět kolem nás Téma: "Vítání jara" - Vycházka do přírody, pozorování změn.
Pěstování řeřichy a pažitky.
Hudební výchova Nácvik tance "Mazurka".
Flétnový dvojhlas.
Tělesná výchova Povely - rozpažit, vzpažit, připažit, upažit, předpažit. Míčové hry, opakování cviků na rozcvičku. Doma - opakování cviků z rozcvičky, opakování a nácvik povelů, které učíváme během rozcvičky.
Poznámky

Matematika...učivo o kvádru...
Milí rodiče, 
v následujícím týdnu nás čekají dvě akce. Ve středu půjdeme do přírody přivítat jaro :-)
V pátek pojedeme do sportovní haly na Dubinu, kde má naše škola setkání a trénink s naší známou sportovkyní Šárkou Kašpárkovou. 
Více informací o obou akcích bude v deníčku.
Přeji Vám klidný a příjemný první jarní týden :-)