Cena za

Základní škola
800,-
měsíc
dle rozvrhu
Školní družina a klub
50,-
měsíc

6,30 - 8,00

12,30 - 16,30

Nadstandardní družina
140,-
hodina a dítě

16,30 - 19,00

jen po domluvě

 Nadstandardní družina 70,- hodina a skupina dětí

 16,30 - 19,00

jen po domluvě

 Zpráva o dítěti na žádost rodičů 150,- každá započatá strana 
 Předškoláci   
 Klub předškoláků Klokánek 1500,- 10 lekcí a dítě 13,30 - 15,00
 Klub předškoláků Klokánek 160,- 1 lekce a dítě 13,30 - 15,00
 Logohrátky 1000,- 10 lekcí a dítě 15,00-16,00
 Grafomotorika 1000,- 10 lekcí 
 Logopedická péče   
 nad rámec logo ve škole100,-20 minut pro 1 dítě dle domluvy
 pro děti od 3 do 7 let200,-45 minut pro 1 dítě dle domluvy
 logopedie pro děti 80,- 45 minut a skupina dětí dle domluvy
 logopedie pro dospělé 300,- 45 minutdle domluvy 
 vstupní diagnostika 300.-  dle domluvy
 Kurzy   
 Logopedický asistent 7000,- 80 hodin 
 H-MAT 1200,- 6 hodin 


Platba školného

účet školy - Fio banka 2700173788/2010

8000,- Kč

  • v hotovosti v srpnu nebo na začátku září při placení obědů
  • na účet školy, variabilní symbol je rodné číslo dítěte

800,- Kč

  • měsíční platby na účet školy (10x)
  • variabilní symbol je rodné číslo dítěte