• Úvod
  • Škola
  • Zřizovatelka školy

Mgr. Taťjana Adamovská

Vystudovala:

  • Pedagogickou fakultu v Ostravě, učitelství pro 2. stupeň ZŠ, aprobace M-VV
  • Universitu Palackého v Olomouci, učitelství pro 3. stupeň SŠ, aprobace M-VV

Praxe:

  • Základní škola Chrjukinova, Ostrava - Zábřeh
  • Soukromá speciální škola, Ostrava - Mariánské Hory
  • 1994 zakládá Soukromou speciální školu pro děti s vadami řeči v Hrabůvce

Školení: 

  • Manažerské dovednosti
  • Jak zpracovat kompetenční manuál firmy
  • Vedení lidí a emoční inteligence
  • Trvalá obnova školy
  • Facilitátor a konzultant pro školy
  • Sociálně psychologický výcvik
  • Cyklus arteterapeutických seminářů
  • Matematika profesora Hejného
  • Čtením a psaním ke kritickému myšlení