• Úvod
  • Třídy
  • Svět techniky- Teorie modré krve

Měli jsme program "Teorie modré krve". Zase jsme byli v naší známé učebně...

Zkoumali jsme krev a dověděli jsme se mnoho zajímavých věcí...

Tak jsme zde byli "z Avi" naposledy....