• Úvod
 • Třídy
 • Pravidla pro používání tabletů

 • S tabletem zacházíme opatrně
 • Při přenášení tablet držíme oběma rukama
 • Při práci s tabletem sedíme
 • Při používání tabletu máme čisté ruce
 • Při práci s tabletem nejíme a nepijeme
 • Při výuce pracujeme pouze s určenými aplikacemi
 • Pokud máme s tabletem nějaký problém, požádáme učitele o pomoc
 • Neprozrazujeme nikomu svá hesla
 • Neměníme nastavení tabletu
 • Nikoho nefotogragujeme a nenatáčíme na video bez dovolení
 • Dodržuje je zásady bezpečnéno použítí internetu - Desatero bezpečného internetu
 • Se škoním tabletem zacházíme tak, jako by byl náš vlastní