Myslivost - beseda s dobrovolným myslivcem (27.1. 2015)

O tom, že i v zimě les žije, nás dnes přesvědčil svým poutavým vyprávěním dobrovolný myslivec z Ostravy, který nám přinesl ukázat i lovecké zbraně, kůže některých lesních živočichů, rohy a parohy lesní zvěře, časopisy s lesní tematikou pro děti apod. Původně plánovaná beseda se z jedné vyučovací hodiny protáhla na dvě, ale to nám vůbec nevadilo :-)