• Úvod
  • Třídy
  • Hyundai - exkurze k volbě povolání (26.10. 2018)

Před zahájením podzimních prázdnin jsme s druhou devátou třídou navštívili automobilku Hyundai v Nošovicích. Během exkurze jsme měli možnost vidět práci v jednotlivých sekcích této moderní továrny, seznámit se s velmi čistým pracovním prostředím, ve kterém zaměstnanci Hyundai pracují. V návštěvnických vláčcích jsme postupně projeli tyto výrobní haly - lisovnu, svařovnu, finální montáž a převodovkárnu. Na závěr jsme shlédli i instruktážní film o historii vzniku této firmy, rozvoji výroby, typů osobních vozidel i zvláštní péči o zaměstnance v oblasti odborné, zdravotní a sociální.