Po dvojnásobné účasti v projektech Comenius v minulých letech si opět vyzkoušíme mezinárodní spolupráci v projektu z řady Erasmus+. Projekt se nazývá Stay in school, your Job will be cool a je zaměřen na podporu dovedností potřebných pro úspěšné zvládání vzdělávání, na uvědomění si důležitosti vzdělávání a v neposlední řadě také na budoucnost našich dětí s ohledem na jejich další vzdělávání a jednou také hledání pracovního uplatnění. Partnery v projektu nám budou koordinátoři projektu ze Slovenska a základní a střední školy z Polska a Rumunska (Colegiul National "Avram Iancu" Stei). Projekt začne zářijovým setkáním zástupců všech škol na Slovensku.