KVALITA-INKLUZE-PORADENSTVÍ-ROZVOJ (KIPR)

ZÁMĚR A CÍLE PROJEKTU

https://kurzy.nuv.cz/element/26-projekt-kipr-kvalita---inkluze---poradenstvi---rozvoj/

Školení pro pedagogy

Záměrem projektu je zvýšit kvalitu, provázanost, srovnatelnost a efektivitu poradenských služeb v českém školství. Projekt má vzhledem ke svému systémovému zaměření příležitost komplexně reagovat na nyní probíhající legislativní změny, poskytnut poradenskému systému v tomto období potřebnou dostatečně rozsáhlou podporu, přinášet další prostředky a metodické vedení pro poradenskou práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, posílit možnost poradenského systému vstupovat do veškerých probíhajících kroků a projekt také důkladně analyticky vyhodnotí probíhající změny (např. stávající podmínky ŠPZ pro práci, systém podpůrných opatření, revizní systém apod.).

Více o projektu
Prezentace projektu

Podpis smlouvy s NÚV

Aktivity naší školy

  • Dynamická diagnostika - Mgr. Lucie Brachaczková, Mgr. Hana Juřicová
  • Úvodní schůzka, podpis smlouvy - Mgr. René Macháč, Mgr. Táňa Adamovská
  • Diagnostika psychologických projevů ADHD ve školní poradenské praxi