• Úvod
  • Školní projekty
  • Global Schools
  • Cílová stanice Evropa

Spolu s osmáky a deváťáky jsme celé dopoledne pracovali na tématu migrace. Hledali jsme historické souvislosti s dnešní nelehkou situací, ale hlavně jsme se zamýšleli nad přínosy nebo naopak riziky soudobé uprchlické vlny. Součástí projektu byla také závěrečná prezentace naší práce a beseda nad tématem.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.