Změna školního řádu 17.2.2019

Vážení rodiče,

od 1. března 2019 jsem po uvážení a diskusi s kolegy přistoupil ke změně školního řádu. Jedná se zejména o část používání mobilních telefonů a podobných zařízení ve škole. Protože se množí stížnosti rodičů na používání mobilních telefonů, zejména v souvislosti se sociálními sítěmi, rozhodli jsme se, že používání mobilních telefonů bude po celou dobu pobytu žáků ve škole (vyučování, přestávky, volné hodiny, školní družína/klub, akce mimo školu) zakázáno. Všichni žáci musí mít mobilní telefon vypnutý a uložený v aktovce. Pokud své dítě jeho prostřednictvím kontrolujete, poučte ho, aby Vám zavolalo před vstupem do školy a pak následeně, až školu odpoledne opustí, abyste tak měli přehled o jeho pohybu.

Věřím, že toto opatření bude ku prospěchu všech. Znění nového školního řádu máte k prostudování již nyní vyvěšeno na webu v sekci "Škola" - Školní dokumenty.

René Macháč - ředitel školy