Pokus
Výtvarný kroužek
Hra 1 Řecko
Hra oběd
Ada 1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

 • Úvod
 • Třídy
 • Aktuality

ZÁŘÍ

 • 1. 9. - jen první vyučovací hodina. Nejprve proběhne testování, a potom si budeme povídat o tom, co nás čeká v tomto školním roce a jak jsme si užili prázdnin. Nezapomeňte si přihlásit stravu.
 • 2. 9. a 3. 9. - vyučování končí v 11.40. Rozdáme si učebnice a pracovní sešity. Družina již funguje v běžném režimu.
 • 6. 9. - začíná výuka podle rozvrhu hodin.
 • 21. 9. návštěva knihovny - akce Dopravní policie od 9 - 11 hodin
ŘÍJEN
 • 5. 10. "Toulky Ostravou" - dopolední poznávací vycházka centrem Ostravy v rámci SKN.
 • 21. 10. "Den stromů" - sportovně naučný den. Bližší informace v třídním plánu
 • od 27. 10. do 31. 10. - Podzimní prázdniny
LISTOPAD
 • 4. 11. Vánoční focení - nabídka - v žákovské knížce
 • 9. 11. Svět techniky - program "Xylofon"  zrušeno (covid)
 • 11. 11. Třídní konzultace online přes Google Meet
 • 12. 11. Projektový den - "Stavíme letadla"
PROSINEC
 • 7. 12. Beseda "Jak je ti, Filipe? - knihovnická lekce
LEDEN
 • 25. 1. Svět techniky - program "Robot Ozobot"
BŘEZEN
 • 29. 3. "Tajemné a kouzelné stromy" - knihovnická lekce
DUBEN 
 • 19. 4. Svět techniky - program "Robot Ozobot"
 • 21. 4. Den Země - dopoledne
 • 26. 4. Třídní schůzky - konzultace - od 13:30 hodin
KVĚTEN
 • 3. 5. Focení tříd 
  Fotografování školních skupin:  fotografie 13x18 cm = 40kč
  Fotografování individuální:          fotografie 10x15 cm = 25kč
  (jednotlivec nebo skupinka)            (minimální počet 2ks)
 • 27. 5. Den s hendikepem
 • 30. 5. Projektový den v budově 2. stupně v Hrabové s názvem "Malí, velcí kamarádi".
ČERVEN
 • 2. 6. Školní výlet na zámek Raduň
 • 3. 6. Dětský den - v budově Na Prodejně - návrat na oběd
 • 9. 6. Divadelní představení K-trio "Růže přátelství"
 • 21.6. Beseda s policisty