Adatpační pobyt

Adatpační pobyt

Marlenka

Marlenka

Zoo

Zoo

Vp

Vp

Vp

Vp

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt

  • Úvod
  • Třídy
  • Aktuality

ZÁŘÍ

  • 1. 9. - jen první vyučovací hodina. Nejprve proběhne testování, a potom si budeme povídat o tom, co nás čeká v tomto školním roce a jak jsme si užili prázdnin. Nezapomeňte si přihlásit stravu.
  • 2. 9. a 3. 9. - vyučování končí v 11.40. Rozdáme si učebnice a pracovní sešity. Družina již funguje v běžném režimu.
  • 6. 9. - začíná výuka podle rozvrhu hodin.
  • 21. 9. návštěva knihovny - akce Dopravní policie od 9 - 11 hodin
ŘÍJEN
  • 5. 10. "Toulky Ostravou" - dopolední poznávací vycházka centrem Ostravy v rámci SKN.
PROSINEC
  • 7. 12. Beseda "Jak je ti, Filipe? - knihovnická lekce
BŘEZEN
  • 29. 3. "Tajemné a kouzelné stromy" - knihovnická lekce