Dílna
Pasování
žďár
Hallowen
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

  • Úvod
  • Školní projekty
  • ACTION! aneb Tělo i duše v pohybu 2023/2024
  • ADAPTAČNÍ POBYT (6. a 7. ročníky)

Ve dnech 13. až 15. září 2023 jsme se s žáky 6. a 7. ročníku vydali na tradiční výjezdní adaptační pobyt. Stejně jako loni, tak i letos se tato pobytová akce konala v Beskydském H-RESORTU v Kunčicích pod Ondřejníkem. Toto skvěle vybavené ubytovací zařízení s rozsáhlým venkovním areálem, mnoha sportovišti a hřišti zasazené do krásné krajiny beskydského podhůří nám poskytovalo po tři dny zázemí pro zábavu, společnou práci i aktivní odpočinek. Díky dotačnímu programu Moravskoslezského kraje jsme tak mohli i letos podpořit adaptační proces našich nejmladších žáků 2. stupně, jejich vzájemné seznámení, poznání starších spolužáků i učitelů, podporu přátelských vztahů a vzájemnou kooperaci mimo budovu školy. Program jsme měli i letos bohatý na nejrůznější činnosti, přičemž dominovaly ty aktivní – zejména pohybové a sportovní, což korespondovalo se záměrem projektu s názvem ACTION! aneb Tělo i duše v pohybu, který nás bude letos celý rok provázet.

Jak jsme se na adapťáku měli vám přiblíží fotokoláže níže. Užijte si je stejně, jako my jsme si užili adapťák :-)Jak tedy probíhaly jednotlivé dny našeho pobytu? Prvotní zábavu si žáci užili už po cestě vlakem na určené místo. Po přivítání a ubytování jsme měli prostor věnovat se seznamovacím aktivitám a ještě před obědem zlehka otestovat místní fotbalové hřiště. Počasí nám přálo, a tak jsme posilněni obědem následně celé odpoledne strávili venku. Žáci vůbec nelenili, jelikož na ně čekala čtyři různá stanoviště s odlišnými aktivitami. Jedno z nich bylo velmi tvůrčí a výtvarné, neboť žáci mohli popustit uzdu své fantazii a v rámci kolektivu si vyráběli třídní trička.  Využít mohli fixy či barevné spreje na textil. Na jiném stanovišti si ověřili svou manuální zručnost při pletení náramků a přívěsků z paracordu. Úkol na třetím stanovišti je přiměl prozkoumat celý areál H-RESORTU. Ve skupinkách měli žáci hledat konkrétní vyfocená místa z areálu a jejich pozici zaznačit do mapky. Jakkoliv se tento úkol zdál obtížný, většina našich žáků si s ním z velké míry úspěšně poradila. Poslední stanoviště vyžadovalo po žácích aktivní zapojení a fyzickou kondici. Za využití mnoha posilovacích pomůcek (např. jednoruční činky, posilovací gumy, kettlebelly…) si vyzkoušeli kruhový trénink. Všechny cviky žáci nejprve zhlédli, s instruktáží vyzkoušeli a poté trénovali jejich správné provádění. Večer prvního pobytového dne se nesl v duchu osobního volna.

Druhý den jsme s několika odvážlivci z řad žáků započali aktivně ještě před snídaní. Během ranní venkovní rozcvičky za příjemného vlahého vzduchu po propršené noci jsme si zahřáli a protáhli těla a naladili se na další společný den. S ostatními jsme se sešli na snídani, po které následoval další program. Abychom naplno vytěžili naše tvoření z předchozího dne, čekal na třídní kolektivy společný úkol – prezentovat třídní trička a vymyslet svůj pokřik, případně slogan nebo motto. Třídy se tohoto úkolu zhostily zodpovědně a při prezentaci jejich výtvorů zazněla nejedna báseň! Následovala aktivita, která vyžadovala velký kus iniciativy, spolupráce, odhodlání a kreativity. O co šlo? Žáci se měli domluvit mezi sebou a dle libosti vytvořit taneční skupinky, domluvit se na skladbě a společně vytvořit pohybové nebo taneční číslo. To vše následně naplno předvedli při večerní aktivitě. Přestože nám počasí po poledni přineslo dešťový mrak, vyrazili jsme vybaveni pláštěnkami společně na krátkou odpolední procházku. K velkému nadšení našich žáků – do místního obchodu. Procházka v přírodě se neobešla bez rozdělení skupiny na rychlejší a pomalejší výletníky, zpět do areálu jsme ale došli všichni v kompletním počtu. V odpoledním čase jsme si ještě zahráli podpisovku a poté už byl prostor vyhrazen pro finální nácvik tanečních vystoupení. Pro velký úspěch z předchozích let jsme i letos k tancování využili svítící tyčinky. Ozdobeni světelnými tyčinkami v nejrůznějších tvarech připevněných po tělech dodávali žáci svým tanečním číslům ve tmě naprosto ohromující efekt. Tato večerní světelná hudebně-taneční show rozproudila všechny přítomné a nestačili jsme se divit nad tím, jak originální kreace a taneční nápady žáci vymysleli. Ani pedagogové se nenechali zahanbit a zahájili tuto večerní světelnou show také svým tanečním příspěvkem, který sklidil od žáků velký aplaus. Ale tímto druhý den ještě neskončil. Večerní hodiny nabídly žákům ještě jeden nevšední zážitek, a to noční bojovku v lese. Vybaveni čelovkami se třídní kolektivy vydaly do temného lesa po stezce, která byla označena světelnou šipkou a vedla je k místu určení, které musely v lese najít. Po tomto nočním putování mohli žáci zbytek večera trávit libovolně, případně diskotékou.

Poslední den našeho pobytu jsme po snídani a vyklizení pokojů věnovali závěrečnému zhodnocení celého pobytu, vyzdvihnutí oceněníhodných činů a také odměnění všech žáků za plnění aktivit. Měli jsme ještě dvě hodinky času do odchodu na vlak, a tak měli žáci prostor zahrát si nějaké venkovní hry (fotbal, vybíjenou, badminton), případně tvořit náramky z paracordů nebo jednoduše strávit chvilku povídáním si ve skupince. Když nastal čas, vydali jsme se na vlak a hurá zpátky ke škole a domů.

Po víkendu a návratu do školy jsme si udělali ještě společnou evaluační hodinu se všemi čtyřmi třídami, kdy jsme reflektovali společně prožitý čas a aktivity na adapťáku, zhlédli jsme fotky a videa z taneční světelné show a nakonec jsme žáky požádali o vyplnění hodnotícího dotazníku. Díky jejich zpětným vazbám máme spoustu tipů pro plánování adapťáku v příštím školním roce. Už teď se na něj spolu s letošními šesťáky těšíme!

Projekt je podpořen dotačním programem Moravskoslezského kraje