Dílna
Pasování
žďár
Hallowen
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

  • Úvod
  • Školní projekty
  • ACTION! aneb Tělo i duše v pohybu 2023/2024
  • NETRADIČNÍ KVĚTEN

Blížíme se k závěru školního roku i letošního projektu v rámci prevence rizikového chování s názvem ACTION! aneb Tělo i duše v pohybu, který je podpořen dotačním grantem Moravskoslezského kraje a v rámci kterého podněcujeme naše žáky k pohybu, rozvíjíme jejich fyzickou kondici i psychickou pohodu. Ani v květnu tomu nebylo jinak. Pro naše žáky 2. stupně jsme uspořádali projektový den plný netradičních pohybových aktivit. Akce s názvem "Zahrada v pohybu!" se kvůli nepřízni počasí nakonec nemohla zcela konat na školní zahradě, ale ani to nás nezastavilo a s touto situací jsme si poradili. A co bylo náplní tohoto dopoledne? Naši žáci si v různých týmech mohli vyzkoušet hasičskou štafetu, a to přímo pod vedením trenérky a dobrovolné hasičky z Metylovic paní Denisy Izvorské, které tímto velmi děkujeme. V rámci štafety si žáci vyzkoušeli, jaké to je přenášet barely s vodou, běhat slalom, překonávat překážky, přetáčet pneumatiku, přeběhnout "žebřík", smotávat hadici a při tom všem vždy jednu hasičskou hadici také zapojit a odpojit. Kromě souboje týmů si podobnou hasičskou štafetu mohli vyzkoušet i jednotlivci. A to bylo něco! Tato originální aktivita vyburcovala fanoušky z řad spolužáků, kteří odvážné závodníky štafety hlasitě povzbuzovali a fandili jim. Atmosféru z této aktivity můžete nasát prostřednictvím fotokoláží níže.

Kromě toho do naší školy zavítala také zapálená milovnice pejsků, která se svou fenkou předvedla žákům základy výcviku psů. Kromě ukázek jednotlivých cviků si žáci poslechli také něco o historii a druzích různých psích sportů a žáci si s fenkou mohli také nějaká cvičení nebo prvky sami na zahradě vyzkoušet. Pravda, některé to vzalo natolik, že jim nevadil ani déšť :-)

Nakonec jsme pro zájemce přichystali ještě další netradiční pohybové hry. Jedním z nich byla pohybová hra "Člověče, hýbej se". Týmy o stejném počtu hráčů si házeli velkou pěnovou kostkou a podle padnutého čísla na kostce posouvali svou "figurku" po herních políčkách rozložených na zemi. Podle konkrétního čísla na herním poli, na kterém figurka daného týmu zastavila, měli všichni hráči z tohoto týmu za úkol splnit určený cvik (např. vydržet 20s v planku, udělat 40 panáků...). Jakmile úkol splní všichni týmoví hráči, mohou pokračovat ve hře. Ideální způsob, jak se pobavit a ještě potrénovat fyzickou kondici :-)

Na závěr pro legraci si žáci rozdělení do dvou týmů o stejném počtu hráčů zahráli na čmeláky a nektar - pouze pomocí brčka museli "přenášet" papírové kytičky ze své "louky" na louku protihráčů. Tým čmeláků, který jich na konci určené hrací doby měl méně, vyhrál.

Projekt je podpořen dotačním programem Moravskoslezského kraje