Dílna
Pasování
žďár
Hallowen
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

  • Úvod
  • Předškoláci
  • Ohlasy rodičů

Mé zkušenosti s kurzem grafomotoriky

Můj syn měl velký problém s jemnou motorikou, měl špatný úchop, křečovitě držel tužku, stěžoval si, že ho bolí ruka a následně i záda. Nechtěl nic malovat a veškerým podobným činnostem se ve školce úspěšně vyhýbal.

Tušila jsem, že se problém sám nevyřeší, a že bez nějakého intenzivního rozcvičení bude mít s psaním i kreslením ve škole velké starosti. To mi také potvrdila paní učitelka v kurzu pro předškoláky. Neztráceli jsme tedy čas a pár měsíců před začátkem školní docházky jsme začali docházet na kurz grafomotoriky k paní učitelce Haně Kocifajové. Po 10 týdnů jsme intenzivně rozcvičovali svaly podle instrukcí. Ze začátku opravdu 7x denně, postupně se zátěž mírně snižovala. Museli jsme si srovnat denní režim a grafomotorické cvičení určit jako prioritu. Cvičení bylo hodně, někdy se synovi nechtělo a někdy došlo i na slzičky. Ale zpětně jsem velmi ráda, že jsme vydrželi a tímto kurzem prošli, protože výsledky jsou skvělé. Syn bez problémů zvládá 1. třídu, tužku drží správně, píše krásně tiskacím písmem a také jeho psací písmo patří k nejhezčím ve třídě. Synovi se v této oblasti značně posílilo sebevědomí a pohoda a klid při zvládání školních úkolů je pro nás největší odměnou za 10-ti týdenní námahu.

S přáním všeho dobrého, Jana Š


Na jaře 2014 navštěvoval můj syn "Předškoláka" na soukromé ZŠ logopedické s.r.o.. Byla jsem ráda za možnost, aby můj syn navštěvoval tento kurz, i když jsem ještě na 100% nevěděla, zda bude do této školy chodit. Mohl se tak seznámit s tím, jak to bude ve škole probíhat (úkoly, povinnosti), s dětmi, s paní učitelkou a to vše formou her a zábavy. Na začátku předškolního kurzu dostal svou složku, kde si zakládal všechny úkoly a já měla přehled o tom, co probíral a možnost procvičovat i doma. Do "školičky" se vždy těšil a odcházel plný dojmů a bylo na něm vidět, že je pyšný, když se naučil něco nového.

Určitě mu to pomohlo v tom, že při nástupu do 1. třídy neměl žádný problém, protože věděl, jak to ve škole probíhá a co ho čeká.

J. Adámková


Velmi jsem zvažovala, jakou aktivitu mám pro syna zvolit. Vzhledem k jeho zdravotnímu handicapu měl odklad školní docházky a v MŠ se ve smíšené třídě neměl možnost dále se rozvíjet. Nejprve jsem zkusila předškolní kurz na klasické základní škole. A příznám se, že jsem byla vcelku zklamaná. Hledala jsem dál a podařilo se. Syn nastoupil do předškolního kurzu na ZŠ logopedické a byla to rozdílná zkušenost. První hodinu se s námi setkal pan ředitel a paní učitelka, vysvětlili nám, co vše budou s dětmi dělat, co bychom měli procvičovat doma a proč je to důležité. Pokaždé po "vyučování" přinesl syn domů složku, kde měl materiály, kterým se věnovali a mohli jsme díky tomu procvičovat i doma.

Jednoznačně mi tento kurz předškoláka pomohl k mému rozhodnutí, na kterou školu syn půjde. A pro něj byl poté nástup do 1. třídy v září vcelku bezproblémový. Znal paní učitelku, věděl jak se orientovat, poznával i některé spolužáky.

L.Kirchnerová


Vážení učitelé, chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za kurz pro budoucí prvňáčky "Klub předškoláků Klokánek", který mohl můj syn absolvovat. Vzhledem k tomu, že nenavštěvoval mateřskou školu, byla to pro něj nejlepší pozvolná forma přípravy na vstup do prostředí dětského kolektivu, kde jsou určitá pravidla, která se děti učí dodržovat. Pomalu si zvykal, že má spolupracovat s učitelem i dětmi, učil se zklidnit a nevyrušovat. Během několika tydnů měl možnost "osahat si" různorodé činnosti, osvojoval si, jak správně držet tužku, procvičoval uvolňovací cviky pro snažší psaní, děti vyráběly, tvořily, hrály hry na podporu logického uvažování. Cvičily, tančily, zpívaly, povídaly si a vnímaly atmosféru, která bude jednou ve škole. Vše probíhalo v příjemném prostředí menšího kolektivu, formou her, které jsou dětem blízké.

Můj syn se do klubu vždy moc těšil a nikdy se nenudil. Ještě jednou Vám děkuji a přeji hodně energie k Vaši obětavé práci a stále více spokojených dětí a jejich rodičů.

K. Bečáková


Práce s předškolními dětmi v malém počtu, byla pro nás velice přínosná. Osvojení držení tužky, uvolňování ruky ke psaní, poslechu řeči a porozumění slovům s rozvojem slovní zásoby. Vyučujicí paní učitelky, byly velice ochotné vysvětlit, co dítěti jde či nejde a následně poradily, jak vše doma procvičovat. Klub Klokánek byl pro nás velice užitečný a následný přechod do školy, mezi známé tváře a známé prostředí byl pohodový.

Děkuji všem, co se na Klubu Klokánek podíleli.

R. Hánová