Dílna
Pasování
žďár
Hallowen
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

  • Úvod
  • Předškoláci
  • Zápis do 1. třídy duben 2024

Milí rodiče a budoucí prvňáčci,

rád bych Vás pozval k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2024/2025, který se bude konat v úterý 16. dubna a ve středu 17. dubna 2024 v čase od 14:00 do 17:00. Zápis se bude konat na budově školy Aviatiků 462 v Ostravě-Hrabůvce. Svou návštěvu si v uvedené dny můžete objednat a zapsat se na přesně stanovený den a hodinu do připravené tabulky zde. Zapište se do volných/prázdných bílých polí na Vámi vybraný den a hodinu. Pořadí času a dne nemá vliv na přijetí. 

S sebou doneste:

  • aktuální vyjádření SPC/PPP (stáří prosinec 2023 a novější) o tom, že se jedná o dítě, které může být vzděláváno ve škole zřízené ve škole dle §16 odst. 9 a je zde uvedeno zdravotní znevýhodnění zájemce,
  • doklad o udělení odkladu, pokud byl v loňském roce udělen,
  • rodný list, pro kontrolu údajů o zájemci,
  • poslední zprávy klinického logopeda, neurologa, psychologa, psychiatra, mate-li k dispozici.
Kritéria naleznete v příloze tohoto oznámení.

Určitě se dostavte také k zápisu i na Vaši spádovou školu, vyhnete se tak případným problémům při nepřijetí do naší školy. S případnou žádostí o odklad povinné školní docházky se obracejte na spádovou školu, naše škola žádosti o odklad nevyřizuje. Pokud je dítěti odklad spádovou školou udělen, na zápis k nám pak již nemusíte a dostavte se k zápisu až následující školní rok.
Určitě sledujte tuto webovou stránku pro případ, že by se objevily nové informace.
Pro další informace, pište na e-mail r.machac@zs-klokanek.eu nebo volejte telefonní číslo 771 110 591, 555 222 051.

Mgr. René Macháč - ředitel

Soubory ke stažení