Dílna
Pasování
žďár
Hallowen
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

  • Úvod
  • Školní projekty
  • ERASMUS+ Everybody deserves a fair chance!
  • O projektu

Projekt Everybody deserves a fair chance! se zaměřuje na boj proti stereotypům, předsudkům a všem typům diskriminace, které se mohou ve školách objevit. Upozorňuje naše žáky na účinky myšlení ovlivněného předsudky, čímž se formuje jejich charakter a stávají se tolerantními a respektujícími jedinci. 

Dílčími cíli jsou pak zajištění lepšího sociálního začlenění všech ohrožených dětí a rozvoj klíčových dovedností žáků i pedagogů v oblasti digitálních kompetencí a znalosti cizích jazyků. 

Projekt klade důraz na zlepšení motivace žáků k učení jejich zapojením do zajímavých, užitečných a méně konvenčních činností projektu.