Dílna
Pasování
žďár
Hallowen
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

  • Úvod
  • Školní poradenské pracoviště
  • Druhý krok

EMOCE V HRSTI aneb Rozvíjíme u dětí dovednosti, jak nakládat s emocemi vlastními i emocemi druhých

To, že jsou emoce nedílnou součástí každého člověka a mají své důležité funkce, je všeobecně známo. Jak vést děti k tomu, aby se naučily rozpoznávat emoce? Byly vnímavé vůči emocím druhých a vhodně na ně reagovaly? Aby se naučily, jak vlastní nelibé emoce zpracovávat a regulovat? Jak lze rozvíjet jejich vztahové dovednosti a zodpovědné jednání vůči druhým? Těmto a dalším otázkám se věnovali pedagogové a vychovatelé 1. stupně naší školy v rámci dvoudenního školení k licencovanému programu Druhý krok.

Druhý krok (anglicky The Second Step Program) je preventivní program pro rozvoj sociálně emocionálních kompetencí dětí. Jedná se o ucelený program, který využívá podnětové karty s fotografiemi a pomocí příběhů, diskuzí s dětmi, různých herních aktivit a hraní rolí učí děti rozpoznávat emoce své i druhých, rozvíjí jejich empatii, učí je strategiím, jak své emoce vhodně regulovat, přemýšlet nad důsledky svého chování a morálně jednat. Považuje se za preventivní program - výzkumy a zkušenosti z praxe uvádějí jeho příznivý vliv na prevenci různých forem rizikového chování.

Program Druhý krok je využíván v zemích po celém světě. V České republice se teprve začíná rozšiřovat a je prozatím málo škol, které s ním pracují. Proto nás velmi těší, že i my nyní patříme mezi školy, které mají k tomu proškolené pedagogy a můžeme s programem Druhý krok začít pracovat i na naší škole. A to vše díky spolku ŠPAS.

Jak práce s dětmi a programem Druhý krok vypadá můžete zhlédnout na ukázkovém videu zde.