Dílna
Pasování
žďár
Hallowen
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

Níže najdete odkaz pro vstup do školního informačního systému

V systému najdete informace, které se týkají vzdělávání Vašeho dítěte a následně také další informace, které s jeho vzděláváním a chodem školy souvisejí. Systém se dá spustit z webového prohlížeče nebo v mobilním telefonu přes aplikaci Edupage, kterou si můžete stáhnout z obchodu Appstore pro systém iOS (Apple) nebo Googleplay pro systém Android. Po otevření aplikace a přihlášení vašimi přihlašovacími údaji, které Vám byly zaslány na e-mail, najdete na hlavním obrazovce jednotlivé ikony systému. Nejdůležitější:
Ikona Známky:
Jedná se o elektronickou žákovskou knížku, kde budou zaznamenány známky ze všech předmětů a také případné pochvaly a poznámky. Nápověda, jak s touto ikonou pracovat zde.
Ikona Docházka:
Zde budete mít informace o absenci Vašeho dítěte, případně budete moci přidat elektronickou omluvenku. Pomoc zde.
Ikona Jídelní lístek/Jídelna:
Ve webovém prohlížeči najdete ikonu Jídelna, v aplikaci mobilního telefonu se jmenuje Jídelní lístek. Zde uvidíte, co se podává za svačinku a oběd. Na počítači ve webovém prohlížeči najdete jídelní lístek na celý týden v mobilní aplikaci je jídelní lístek na jednotlivé dny - dny se překlikávají nad jídelníčkem šipkami doleva nebo doprava. U jídla najdete také ikonku pro přihlášení nebo odhlášení obědu, zde tedy odhlašujete nebo přihlašujete stravu na daný den. Pozor přihlašování a odhlašování funguje do 9:00 na den nadcházející. Pomoc zde.
Ikona Platby:
Zde budou uváděny předpisy pro platby školného, stravného, poplatek školní jídelny a případně další platby např. škola v přírodě, lyžařský výcvik apod. Zde asi budete nejvíce hlídat informace, protože se jedná o peníze. Vámi provedené platby přiházení na účet školy, pod variabilním symbolem Vašeho dítěte, který máte systémem přidělen. Přijaté platby na náš účet se připisují zpravidla 2x týdně, kdy je přítomen pan účetní. Pokud zjistíte nějaké nejasnosti ohledně Vašich plateb ozvěte se do školy na účtárnu tel. 555 222 976. Pomoc zde.
Ikona Zprávy:
Zde najdete zprávy od učitelů, vedení školy, od systému, že byly přidána nová známky do žákovské knížky, že dítě nebylo ve škole, bylo vygenerovaný platební předpis apod. Samozřejmě pro komunikaci s učiteli zůstává funkční dosavadní e-mail, který můžete samozřejmě také využít. Pomoc zde.

Celá nápověda pro rodičovský účet zde.

Věřím, že se se systémem rychle sžijeme a usnadní nám naši práci. 

Mgr. René Macháč 
ředitel školy