Dílna
Pasování
žďár
Hallowen
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

  • Úvod
  • Školní projekty
  • Comfort

Firma Comfor - Poskládáme vaši IT učebnu

Comfor stores a.s. nám zapůjčila 2 ks MacBook a 2 ks iPad. Paní učitelky a paní vychovatelky s těmito zařízeními seznamovali pod vedení pana ředitele.