Dílna
Pasování
žďár
Hallowen
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

  • Úvod
  • Škola
  • 30 let školy
  • Pasování žáků 6. ročníku

Dne 19. září 2023 se v životě naší školy udál historicky významný okamžik. Vůbec poprvé v historii naší školy jsme byli svědky slavnostního pasování žáků 6. ročníku a jejich vřazení mezi žáky 2. stupně v Hrabové. Tradici vyřazování žáků 9. tříd a jejich pasování na absolventy již dlouhá léta zařazujeme na konec každého školního roku a pro uchování vzpomínky na ně máme tabla s jejich fotografiemi i rokem ukončení, kdy absolvovali devátý ročník. Někteří žáci přicházejí na náš 2. stupeň z jiných škol, někdy se třídy z našeho 1. stupně různě promíchají, a tak si jejich společné vřazení zaslouží stejnou váhu jako vyřazení žáků devátých tříd.
Tímto slavnostním aktem jsme tedy zahájili novou tradici. Avšak nejen tímto prvenstvím byla tato mimořádná událost jedinečná. Shodou šťastných okolností se totiž konala ve školním roce, kdy naše škola oslaví 30 let od svého založení a zároveň, kdy budova v Hrabové oslaví 25 let svého provozu pro výuku druhostupňových žáků.
Původní, honosné vstupní zelené dveře již čtvrt století vítají každým rokem od září do června druhostupňové žáky, poskytují jim ochranu a bezpečí domácího školního prostředí, ve kterém se jim pootevírají nové obzory vzdělání, osobního vývoje i růstu a umožňují jim vstup do další etapy jejich života. A aby v tom mohly i nadále pokračovat, otevřely se proto symbolicky i v tento slavnostní den pro naše žáky 6. ročníku. Už tedy ne při vstupu do budovy školy, ale jako zabudované ve zdi v přízemí školy. Pro stvrzení řádného vřazení žáků 6. ročníku mezi žáky druhého stupně v Hrabové byli slavnostním ceremoniálem pasováni na "hraboše." Žáci přede všemi složili hrabošský slib, stvrdili jej slovy "slibuji" u místního hraboše, v pokleku se jim dostalo pasování a následně symbolicky připíchli svůj vlastnoručně vyrobený odznak a své jméno do prostoru dveří. Pro naše nové "hraboše" se tyto honosné zelené dveře znovu otevřou v době, kdy budou z naší školy odcházet. Jako absolventi školy ozdobeni svým jedinečným odznakem ze 6. třídy se budou moci vydat vstříc další životní etapě a studiu na střední škole.