Den stromů

Den stromů

Mladý badatel

Mladý badatel

Ozo

Ozo

Živá knihovna povolání

Živá knihovna povolání

Marlenka

Marlenka

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt podzim

Výtvarný projekt podzim

  • Úvod
  • Předškoláci
  • Klub předškoláků Klokánek

Logopedie: vrátka do správného světa řeči

Pro jaké dítě je určen Klub předškoláků Klokánek

Klub Klokánek je určen pro děti s odkladem školní docházky i pětileté předškoláky.
Pro zařazení do klubu nemusí být doporučení pedagogické poradny nebo SPC.
Tento klub je určen pro děti rodičů, kteří si přejí, aby se jejich dítě začlenilo do vzdělávacího procesu a předcházelo se tak u něj případným neúspěšným začátkům ve školní docházce, které by mohly ohrozit průběh jeho dalšího vzdělávání

         

Milé děti,

v Klubu předškoláků Klokánek na vás čeká spoustu her a zábavy. Naučíte se novým a zajímavým věcem, jak správně vyslovovat všechna písmenka a slova, poznávat čísla, malovat, psát, kreslit, hrát divadlo nebo tvořit z různých materiálů. Klokánek vám ukáže, jak objevovat svět a seznámí vás s novými kamarády.

Co je Klub předškoláků Klokánek?

Klub je určen pro předškoláky a pro děti s odloženou školní docházkou. Hlavním úkolem školičky je vybudovat u dětí řeč a vybavit je poznatky pro zvládnutí základní školy. Předškolní vzdělávání, které se bude podobat školnímu režimu ZŠ logopedické s.r.o., bude probíhat tak, aby přechod do školy nebyl pro dítě tak dramatický. Rovněž pedagogy bude dítě znát již ze školičky, takže se nebude obávat přechodu do školy.

Jak klub pracuje?

Metody výchovně vzdělávací práce jsou přizpůsobeny schopnostem, věku a stupni řečové vady dětí. Prostřednictvím speciálního programu budou děti připravovány na školní docházku.  Ve skupině bude maximálně 8 dětí. V klubu budeme pracovat jako ve škole, budou v něm lavice a během 2 hodin se budeme hravou formou připravovat na školu. Samozřejmostí bude taky práce mimo lavice v kroužku či samostatně, tak jak tomu je ve škole.

Program zahrnuje celkem 10 lekcí. Jedna lekce trvá 2 vyučovací  hodiny a probíhá vždy  od 13,30 do 15,00 hodin.

Cena je 160 Kč za jednu lekci.

Sleva při zaplacení celého bloku 10 lekcí: cena 1500 Kč.

Při omluvené absenci nejpozději 24 hodin předem, lekce nepropadá, ale posouvá se do dalšího bloku.

V ceně celého kurzu je také  individuální vyšetření Testem rizika - na posouzení rizika poruch učení.

Je nutné se telefonicky přihlásit na čísle 555 222 056, Mgr. Hana Kocifajová nebo emailem h.kocifajova@zs-klokanek.eu