Dílna
Pasování
žďár
Hallowen
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

 • Úvod
 • Předškoláci
 • Klub předškoláků KLOKÁNEK

                                                                                                  

                                                                                             


Ahoj děti! 
Těšíte se do školy? 
My na Vás určitě moc!
Pojďme se společně připravit na první třídu a přijďte mezi nás!

A jak to bude vypadat? Budeme si hodně hrát!

Zpívat, cvičit, trochu psát. Hlásky hledat, poslouchat.

Dva, tři kroky uděláme a potom je spočítáme.
Angličtina jiná řeč, chceš ji umět nazpaměť?

      Ouška, očka procvičíme,
  každou chybu opravíme.

    A až všechno stihneme,
    zase domů půjdeme!


Milí rodiče! 

S Vašimi předškoláčky se budu setkávat
vždy jednou za týden v prostorách
ZŠ logopedické na ulici U Prodejny 1661/4 v Ostravě-Hrabůvce od 14:30 do 15:30 hod v předem domluvený den, dle kapacity a Vašich možností.
Trvání lekce je 60 minut. Společně začínáme vždy v říjnu či únoru daného pololetí. 
První hodina je ukázková, následně se můžete rozhodnout, zda budete chtít náš klub navštěvovat 
nebo ne.

Cena kurzu /říjen-leden/ nebo /únor-květen/ je 1500 Kč/pololetí. Platba probíhá předem fakturou, pokud Váš předškoláček na danou lekci nepřijde nebo ukončí docházku v průběhu pololetí, peníze se nevrací.
Co budou děti potřebovat?
 • přezůvky
 • dobrou náladu
 • láhev s pitím
Co od nás budete mít k dispozici?
 • trojhranné psací potřeby, potřeby pro leváky, psací potřeby pro první psaní
 • sešit k plnění domácích aktivit, množství pracovních listů
 • propracovaný motivační systém
 • množství didaktických her a pomůcek v rámci lekce
 • online podpora
 • vstupní a výstupní hodnocení pokroků dětí v prvním pololetí do vašich emailových schránek :-)
 • fotky, videa z našeho fb a instagramu jako bonus
 • indivudální konzultace dle potřeby


      


JAKÉ BUDE SLOŽENÍ LEKCE?

 • na začátku si vždy zacvičíme, zazpíváme, budeme rytmizovat, slabikovat, hláskovat, rozhýbeme ručičky a nožičky, zkoncentrujeme tělíčko, nastartujeme mozkové hemisféry, budeme cvičit důležité pohybové stereotypy a fixovat správný úchop psacího náčiní
 • logopedická chvilka - cvičení jazyka a mluvidel
 • poté se zaměříme na rozvoj zrakového, sluchového vnímání /zejména na vnímání hlásek na začátku, uvnitř a na konci slova, připravíme se tím na budoucí čtení a psaní, vše si také vizuálně znázorníme, zahrajeme si hry a hádanky, cílené na zrakovou a sluchovou paměť, podpoříme také schopnost intermodality, tedy umění dětí "přepínat" mezi různými druhy smyslového vnímání, což je pro budoucí vzdělávání velmi důležité
 • ve třetí části se zaměříme na grafomotorická cvičení s říkankami na velkém či malém formátu
 • poslední část bude variabilní, čeká nás každou hodinu jedna z těchto aktivit:
- rozvoj matematických představ
- angličtina pro předškoláky
- genetická metoda čtení

Učíme se hrou a prožitkem, uplatňujeme metody matematiky prof. Hejného, čteme genetickou metodou čtení.