Dílna
Pasování
žďár
Hallowen
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

  • Úvod
  • Školní projekty
  • ACTION! aneb Tělo i duše v pohybu 2023/2024
  • KONDIČNÍ LISTOPAD

Podzimní listopad se v rámci projektu ACTION! aneb Tělo i duše v pohybu nese v duchu podpory kondice, a to nejen té fyzické, ale také duševní.

Protože nám listopadový měsíc přinesl mnoho krásných, sluncem a barvami rozzářených dnů, přišli jsme s jednou speciální challenge určenou pro třídní kolektivy či skupiny žáků. Cílem bylo aspoň na chvilku ochutnat na vlastní kůži dotek podzimního sluníčka, nechat na sebe působit krásu podzimní krajiny a to vše zažít s blízkými kamarády a vrstevníky. O co se jednalo? Šlo o aktivitu s prvkem mindfulness - tedy o všímavou procházku po okolní přírodě, nejlépe mlčky a s týmovým úkolem nalézt pokud možno všechny odstíny duhy v podzimní přírodě. Následně měli žáci za úkol z nasbíraných přírodnin vytvořit společně originální dílo, koláž či cokoliv jiného. Těší nás, že se do této challenge zapojili jak žáci prvního, tak druhého stupně.


Podívejte se na to, jaká díla naši žáci společně vytvořili!

Ale pečovali jsme nejen o naši duševní, ale také fyzickou kondici. Listopad byl ve znamení kruhového tréninku! Naši žáci 2. stupně rozvíjeli svou zdatnost a fyzickou sílu na jednotlivých stanovištích, kde zkoušeli a trénovali cviky zaměřené na různé svalové skupiny. A šlo jim to dobře!


Projekt je podpořen dotačním programem Moravskoslezského kraje