Dílna
Pasování
žďár
Hallowen
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

  • Úvod
  • Škola
  • 30 let školy
  • Klokanova píseň

Unikátním dílem, které vzniklo v rámci jubilejních oslav 30 let od založení naší školy, je Klokanova píseň. Tato jedinečná skladba byla vytvořena na počest naší škole a pojednává o tom, co naši žáci v každém ročníku školy zažívají. Je tak dílem, které tedy ztvárňuje kulturu a život v naší škole. Klokakova píseň vůbec poprvé zazněla v podání našich žáků a učitelů na slavnostním vystoupení v kulturním domě K-TRIO v Ostravě-Hrabůvce, které se konalo dne 23.5.2024.

Je nám velkou ctí, že tuto píseň zhudebnil a notami pro různé nástroje opatřil náš vážený kolega a bývalý učitel v naší škole pan PhDr. Jiří Mazurek, Ph.D., kterému za to vše a nesmírnou ochotu srdečně děkujeme! Text písně pak vzešel z nápaditých myšlenek pana učitele Mgr. Petra Vernera a paní psycholožky Mgr. Lucie Misiarzové.


KLOKANOVA PÍSEŇ (Píseň ZŠ logopedické s.r.o.)

Refrén:
 O kus řeči, na kus řeči, poskočíme dál,
v logo škole každý býti by si přál.
Vada řeči, to nic není, to už každý ví,
důležitý je hlas srdce, který správně odpoví. 

1. sloka (1. ročník)
Je to jak vstup do pohádky,
zábava, hry a skvělé logohrátky.
Bě – pě – vě – mně – di – ti – ni,
a jsi součástí naší klokaní rodiny.

(Refrén)

2. ročník (2. ročník)
Abeceda, psaní, čtení,
v počtech přes desítku problém není.
C – s – ž – š – dy – ty – ny,
jmenujeme měsíce i hodiny.

(Refrén)

3. ročník (3. ročník)
Sedm pádů v hlavách máme,
počítání, násobilku snadno dáme.
Be – fe – le – me – pe – se – ve – ze,
English language /ingliš lengvič/ jak po másle už z nás leze.

(Refrén)

4. ročník (4. ročník)
Roztřídíme slovní druhy,
narýsujeme kružnice a ne kruhy.
ILP /í-el-pé/ a SPU /es-pé-ú/,
levou zadní zvládneme i na iPadu /ajpédu/. 

(Refrén)

5. sloka (5. ročník)
V pětce základ dobrý máme,
metodu Hejného již ovládáme.
Měkké, tvrdé „i“ ve shodě,
neponecháváme žádné náhodě.

(Refrén)

6. sloka (6. ročník)
Na adapťák pojedeme,
šestka už je těžší – však i tu dáme!
Jako chytří hraboši,
děkujeme za svačinky panu kuchaři.

(Refrén)

7. sloka (7. ročník)
V dramaťáku je legrace,
v naukových předmětech nám to jde hladce.
Robotika, 3Dé tisk i ICT /aj-sí-tý/,
druhý jazyk světa poznám já i ty.

(Refrén)

8. sloka (8. ročník)
V SPP /es-pé-pé/ a v dílnách čtení,
bystříme smysly i porozumění.
Chemie je těžká věda,
už nám zbývá jen jeden rok a pak běda!

(Refrén)

9. sloka (9. ročník)
Čeština a gramatika, 
autoři a rýsovačky, hurá na ty přijímačky! (pokřikem)
Bereme to letem – světem,
hlavně ať to – u všech všudy – nepopletem!

(Refrén)

10. sloka (všichni)
Devět let tak zúročíme,
z klokaního vaku vyskočíme.
Potom už nezbývá víc 
než s odvahou vyjít budoucnosti vstříc.

(Refrén)