Dílna
Pasování
žďár
Hallowen
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

 • Úvod
 • Škola
 • Zřizovatelka školy

Mgr. Taťjana Adamovská

Vystudovala:

 • Pedagogickou fakultu v Ostravě, učitelství pro 2. stupeň ZŠ, aprobace M-VV
 • Universitu Palackého v Olomouci, učitelství pro 3. stupeň SŠ, aprobace M-VV

Praxe:

 • Základní škola Chrjukinova, Ostrava - Zábřeh
 • Soukromá speciální škola, Ostrava - Mariánské Hory
 • 1994 zakládá Soukromou speciální školu pro děti s vadami řeči v Hrabůvce

Školení: 

 • Manažerské dovednosti
 • Jak zpracovat kompetenční manuál firmy
 • Vedení lidí a emoční inteligence
 • Trvalá obnova školy
 • Facilitátor a konzultant pro školy
 • Sociálně psychologický výcvik
 • Cyklus arteterapeutických seminářů
 • Matematika profesora Hejného
 • Čtením a psaním ke kritickému myšlení