Dílna
Pasování
žďár
Hallowen
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

  • Úvod
  • Školní projekty
  • OP JAK
  • Putování za Santinim

Projekt Putování za Santinim k 300. výročí jeho úmrtí je způsobem, jak propojit různé metody vzdělávání a oslavit významné výročí. Projekt je zaměřen na osm žáků osmé třídya zahrnuje následující aktivity:

1. Projektová výuka:

Žáci budou začínat projekt v hodinách ve škole, kde se dozví více o osobnosti Santiniho, jeho architektonických dílech a historii Zelené Hory.

Vytvoří projektové týmy, které budou zodpovědné za různé aspekty projektu.

2. Výjezd na Zelenou Horu do Žďáru nad Sázavou:

.Žáci se vydají na terénní výlet na místo, kde Santini pracoval a kde jsou jeho architektonická díla. Během výletu budou plnit úkoly Santiniho šifry.

Během výletu se seznámí s místní historií a architekturou.

3. Tandemová výuka:

Žáci budou spolupracovat ve dvojicích nebo malých skupinách při vytváření prezentací nebo projektů o Santinim.

Tímto způsobem se budou učit od sebe navzájem.

4. Výtvarná výchova a dramatická výchova:

Žáci budou moci vytvořit vlastní výtvarná díla, filmový scénář a film inspirovaný Santinim a jeho díly.

Tímto způsobem se mohou kreativně vyjádřit a lépe porozumět umění.

5. Vzdělávání s využitím nových technologií:

Žáci mohou vytvářet digitální prezentace, videa, interaktivní knihu, které budou obsahovat informace o Santinim a jeho dílech.

6. Zážitková pedagogika:

Během výletu na Zelenou Horu mohou žáci provádět různé aktivity, které je zapojí do fyzických a smyslových zážitků spojených s místem.

7. Propojování formálního a neformálního vzdělávání:

Projekt bude propojovat učení ve škole s praktickými zkušenostmi mimo školu, což pomůže žákům lépe chápat vztah mezi teorií a praxí.

8. Aktivizující metody:

Během celého projektu budou žáci aktivně zapojeni do různých činností, což podpoří jejich zájem a motivaci k učení.

Projekt by měl být zábavný, inspirativní a zapojitelný pro žáky, zároveň jim umožní prohloubit své znalosti o barokní gotice, Santinim a jeho kulturním dědictví.