Dílna
Pasování
žďár
Hallowen
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

  • Úvod
  • Školní projekty
  • CodeWeek


Ve školním roce 2023/2024 jsme se zapojili do výzvy DIGIakce, vyhlášené Národním pedagogickým institutem ČR. Pro pedagogy a žáky se zájmem o informatiku jsme 25. 10. 2023 připravili na naší škole setkání s workshopy zaměřenými na programování robotů Sphero Bolt a Codey Rocky. Účastníci si vyzkoušeli také tvorbu hry v programovacím jazyce Scratch pod vedením zkušeného lektora počítačových kroužků z VŠB, Bc. Jana Jedličky. 

Pro některé žáky to byla první zkušenost s programováním, ale myslíme, že i zábavná. V neformální atmosféře jsme měli možnost sdílet zkušenosti s pedagogy jiných škol v oblasti rozvíjení informatického myšlení u žáků. 

Akce se vydařila a děkujeme tímto všem, kteří se na její přípravě podíleli.

Za realizační tým Mgr. Petr Papavasilevský a Mgr. Lucie Bartošová


Fotky z akce najdete zde.


Soubory ke stažení