Dílna
Pasování
žďár
Hallowen
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

  • Úvod
  • Škola
  • 30 let školy
  • Den otevřených dveří na 1. stupni (U Prodejny)

V jarním čase dne 26. 3. 2024, těsně před velikonočními svátky, jsme otevřeli dveře 1. stupně na budově U Prodejny zájemcům z řad veřejnosti a přivítali u nás malé návštěvníky, budoucí školáčky. Naši žáčci si pro ně s paními učitelkami připravili mnoho zajímavých aktivit, do kterých se společně pustili. Vyzkoušeli si různá cvičení podporující rozvoj specifických funkcí, hráli si, kreslili obrázky, tvořili krásné velikonoční zajíčky, vyzkoušeli si úkoly na interaktivní tabuli a od 11 hodin se konalo velkolepé divadelní představení ŠÍPKOVÁ RUŽENKA v podání našich žáků pod kreativním vedením našich vychovatelek. Vystoupení mělo u obecenstva skutečně úspěch a herci sklidili velký aplaus. Nikdo z našich malých návštěvníků od nás neodcházel z prázdnou. Kromě svých výrobků si odnesli také malou vzpomínkovou sladkost (výroční karamelku) na srdíčkové kytičce.