• Úvod
 • Školní poradenské pracoviště
 • Kurzy pro pedagogy

Odborní pracovníci školy, kteří jsou sdruženi v rámci školního poradenského pracoviště, se ve významné míře zapojují do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Jedná se zejména o zajištění odborných stáží pro studenty vysokých škol (obor speciální pedagogika), metodické vedení kolegů a lektorování kurzů pro pedagogickou veřejnost.

Naše škola získala akreditaci MŠMT, která nás jakožto instituci opravňuje k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Platnost akreditace instituce ze strany MŠMT byla stanovena do 26.5.2022.

Pedagogičtí pracovníci mohou využít nabídky těchto akreditovaných vzdělávacích programů:

1.  Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí - primární logopedická prevence

Vzdělávací program v rozsahu 80 hodin (teorie a odborná praxe) je určen všem pedagogickým pracovníkům mateřských a základních škol (včetně vychovatelů a asistentů pedagoga) bez kvalifikace v logopedii. Logopedický asistent, který získal odbornou způsobilost dle čl. IV písm. c) metodického doporučení č. j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství, se zaměřuje zejména:

 • na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolním a mladším školním věku,
 • na prevenci vzniku poruch řeči,
 • na prevenci vzniku čtenářských obtíží,
 • v rozsahu své působnosti poskytuje zákonným zástupcům žáků s příznaky rizikového vývoje řeči informace o dostupnosti logopedické péče.


Loňský podzimní běh měl u našich absolventů velký úspěch. Kromě pěti oblastí, které po dokončení kurzu hodnotili (naplnění očekávání, spokojenost s organizačním zajištěním kurzu, hodnocení přínosů získaných poznatků a dovedností, využitelnosti získaných poznatků a dovedností v praxi a práce lektorů/mentorů praxe) měli také možnost vyjádřit se například k otázce, co pro ně bylo v rámci kurzu nejužitečnější. Zde naleznete ukázky některých hodnocení našich absolventů o tom, co si z našeho kurzu odnesli:

 • „Mnoho nových informací a činností, které mohu využít během mé práce v MŠ.“
 • „Příjemné prostředí, výteční lektoři – odborníci z praxe, kteří vědí, o čem mluví."
 • „Líbilo se mi, že se lektoři ptali, z jakého zařízení jsme a celý výklad byl tak zaměřen na cílové skupiny, se kterými se ve své praxi setkáváme. Ocenila jsem, že se lektoři střídali a každý tak přispěl v té oblasti, ve které je nejvíce kompetentní. Takhle to na mě alespoň působilo a vyhovovalo mi to.
 • "Velmi přínosná je pro mě metodika s návrhy a konkrétními hrami."
 • „Absolvovala jsem dost kurzů, ale tenhle mě obohatil na úplně jiné úrovni, než ostatní. Líbila se mi spolupráce s lektorkami, které mi poskytly hodně informací přímo k mé praxi. Kdybych byla ředitelka MŠ, poslala bych VŠECHNY pedagogy na tento kurz. Dětí s logopedickou vadou extrémně přibývá. Tento kurz a znalosti z něj vnímám jako nezbytný k naší praxi.“
 • „Získání námětů, pomůcek, nápadů, úžasný přístup pedagogů.“

 • Praktická ukázka nácviku jednotlivých hlásek. Některá cvičení (dechová apod.). Celkový přístup pedagoga během logopedických lekcí k dětem na druhém stupni.“

Těší nás, že se nám po dobu celého trvání kurzu dařilo spolu s kurzisty vytvářet přátelskou atmosféru a mohli jsme se navzájem inspirovat různými zkušenostmi z práce s dětmi. Věříme, že se nám podaří kurz ve stejném duchu opět zrealizovat i v příštím školním roce.


V letošním školním roce 2020/2021 kurz právě probíhá.

V případě Vašeho zájmu o účast na dalším běhu kurzu se můžete předběžně přihlašovat prostřednictvím e-mailu: l.brachaczkova@zs-klokanek.eu.

Více podrobností o kurzu naleznete v níže uvedených dokumentech ke stažení, případně kontaktujte Lucii Misiarzovou na výše uvedeném e-mailu.