Dílna
Pasování
žďár
Hallowen
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

  • Úvod
  • Školní projekty
  • ACTION! aneb Tělo i duše v pohybu 2023/2024
  • O projektu


Celý loňský školní rok provázel naše žáky projekt s názvem Be ROCK(Y)!, který se primárně zaměřoval na podporu a rozvoj jejich psychické odolnosti. Díky němu jsme mohli realizovat mnoho zajímavých aktivit a naši žáci si tak mohli vyzkoušet řadu nejrůznějších činností.

Také pro letošní školní rok 2023/2024 se nám podařilo získat podporu Moravskoslezského kraje v rámci dotace Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro školní rok 2023/2024. Máme radost, že i nadále můžeme pro naše žáky připravovat a realizovat aktivity, které předcházejí vzniku rizikového chování a naopak podporují jejich osobnostní rozvoj, vzájemnou sounáležitost, pozitivní vztahy a dobré klima ve škole.

A na co se v letošním roce chceme zaměřit? Jak už napovídá název projektu - ACTION! aneb Tělo i duše v pohybu - chceme podpořit naše žáky jak v oblasti duševního zdraví, tak i fyzické kondice. A to především prostřednictvím sportu a pohybu, ať už v jeho nejpřirozenější podobě (chůze, běh...), tak i netradičních sportovních aktivit. Držíme se hesla: "Ve zdravém těle, zdravý duch." Chceme žáky vést k objevování radosti z pohybu a přínosů, které pohyb, sport a cvičení přináší nejen pro jejich fyzické, ale i psychické zdraví, pro jejich fyzickou i duševní odolnost.

Těšíme se ze společného sportování a zlepšování naší fyzické i psychické kondice!