Dílna
Pasování
žďár
Hallowen
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

  • Úvod
  • Školní projekty
  • ERASMUS+ Be a True Buddy, Not a False Bully
  • O projektu


Projekt Be a True Buddy, Not a False Bully se zaměřuje na problematiku šikany. Důraz je kladen na zvýšení povědomí žáků o existenci školní šikany, seznámení se s jejími formami i možnostmi obrany. Projekt cílí na vytvoření bezpečného prostředí, aktivní zapojení žáků a vzájemné sdílení. Jedním ze způsobů dosažení tohoto záměru je také využití divadla, jehož prostřednictvím mají zúčastnění možnost nejen uvědomit si sociální problémy, ale také hledat a nacházet účinné způsoby k jejich překonání.

Žáci musí chápat, že jsou svobodné bytosti, mající možnost volby. Se svobodou se však nutně pojí také zodpovědnost. 

Veškeré výstupy a popis aktivit naleznete na webu projektu: https://truebuddy.euweb.cz/ 

Facebooková stránka projektu