Dílna
Pasování
žďár
Hallowen
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

  • Úvod
  • Školní projekty
  • ACTION! aneb Tělo i duše v pohybu 2023/2024
  • VZTAHOVÝ LEDEN

V lednu jsme v rámci projektu ACTION! aneb Tělo i duše v pohybu rozpohybovali naši kreativitu, spolupráci a především přátelské vztahy. Aktivity jsme zacílili v souladu s výročním měsícem, ve kterém jsme oslavovali 25. let od zahájení výuky na 2. stupni v Hrabové. A tak byl tento lednový měsíc zaměřen na podporu vzájemných vztahů mezi žáky, jak malými, tak velkými. Ví se, že přátelské vztahy podporují pozitivní klima ve škole a také přispívají k podpoře psychické pohody a odolnosti každého z nás. Žáci 2. stupně ve spolupráci s pedagogy přichystali pro naše menší prvostupňové zábavný program plný her, aktivit, kvízů a herního veselí. Celá akce měla název "Kdo si hraje, nezlobí" a skutečně dostála svému názvu, neboť během celého dne nezlobil nikdo :-)

Snažíme se podporovat zdravé vztahy a bezpečnost také v online prostoru, který je dnes běžnou součástí každodenního života všech našich žáků. A protože víme, že v něm číhá mnoho nástrah, skrytých i zřejmých nebezpečí a rizik, budujeme u nich dovednosti, jak jim předcházet, jak se na internetu a sociálních sítích bezpečně pohybovat a jak případně vzniklá rizika vhodně řešit. K tomu jsme využili znalostí externího odborníka z praxe, preventistu PPP Ostrava, který s našimi žáky na toto téma vedl besedu.


Projekt je podpořen dotačním programem Moravskoslezského kraje