Dílna
Pasování
žďár
Hallowen
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

  • Úvod
  • Školní projekty
  • OP JAK
  • Cestování tělem i duší

Operační program Jan Amos Komenský OP JAK

Pod záštitou OP JAK v družině zažíváme projektové vyučování s názvem "Cestování tělem i duší", které nás bude provázet celý školní rok. Množství aktivit, zaměřených zejména na psychohygienu a well-being, tedy podporu jak fyzického tak psychického nastavení každého žáka, která cílí na zvýšení kvality života, jsme připravili na míru našim žákům. 

Všechny zážitky si ve formě fotografií zaznamenáváme na obkreslenou postavu, společně se scházíme a na naše projektové dny společně vzpomínáme.

VE SVÉ DUŠIČCE NOSÍME NEJLEPŠÍHO PŘÍTELE
NÁRAMKY PŘÁTELSTVÍ S VÝTVARNICÍ MARKÉTKOU GABRIELY

Mít dobrého přítele je někdy nejvíce. V rámci OP JAK jsme v si v komunitním kruhu nejprve povídali
o významu přátelství v lidském životě, společně jsme sdíleli zážitky příjemné i nepříjemné. Dokážeme
si vážit jeden druhého a kamarádství je pro nás na prvním místě! Nakonec došlo na výrobu náramků
přátelství, k dispozici jsme měli množství korálků a možností. Vznikla tak upřímná díla ze srdce. 

Děkujeme! Všechny fotografie naleznete zde. 


TAJEMSTVÍ VELIKONOC S ŘÁDOVOU SESTROU FRANTIŠKOU

Návštěvou řádové sestry Františky jsme pracovali na svých dušičkách. Citlivě a spontánně jsme hovořili o tématech života a smrti. 
Kamarádství, láska, smutek i životní překážky, to vše jsme shrnuli do jedné krásné přednášky pro malé i větší. 
Společně jsme pak odkryli tajemství a tradice, spojené s velikonočními svátky.
Je třeba udržovat v kondici nejen své tělo, ale také duši! Bylo to krásné odpoledne. Děkujeme!

Veškeré fotografie zkouknete tady. 

KRÁSY A TĚŽKOSTI HOROLEZCŮ

Otec Dariusz Sputo z farnosti Ostrava - Kunčičky je jediný na světě, který sloužil mši svatou ve výšce 5000 m. n. m.
Horolezectví se věnuje po dlouhá léta. Přednáška o Himalájích s praktickou ukázkou nás přímo nadchla. Děkujeme!
Více fotografií naleznete zde. 


MALOVÁNÍ NA PLÁTNO

Ticho, bílá plocha, štětec, barvy, my sami. Malování na plátno s výtvarnicí Markétkou bylo
pro všechny neobyčejným zážitkem, ze kterého jsme si jako krásnou vzpomínku odnesli
vlastnoručně namalovaný obraz.

Všechny fotky naleznete zde.

PŘEDNÁŠKA NA TÉMA STOLOVÁNÍ

Naše tělo, naše součást, naše vizitka. Povídání o chování u stolu, stolování,
úpravě potravin a zdravém životním stylu. 

Co vše jsme si vyzkoušeli? Koukněte zde.


INTERAKTIVNÍ PŘEDNÁŠKA CENTRUM PAVUČINA

Pečovat o svou duši znamená mimo jiné nedovolit internetu a sociálním sítím,
aby nás okrádali o skutečný život! Právě toto téma bylo náplní interaktivní
přednášky Mgr. Adriany Malotové. Bylo to moc fajn!

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA S VÝSTUPEM NA VĚŽ

Vydali jsme se na historickou cestu nejen do své dušičky. Výstup na věž
kostela v Ostravě-Hrabůvce byl také zkouškou pro naše nohy. Dozvěděli
jsme se mnoho zajímavostí o historii místní farnosti, kostelním zvonu
i varhanech, na které jsme si mohli zahrát. Prohlídka kůru i výstup k 
samotnému zvonu byl pro nás fascinujícím zážitkem!

Všechny fotky naleznete zde.


GYMNASTIKA NA KRUZÍCH S PROFESIONÁLNÍ TRENÉRKOU

Na vlastní kůži jsme si mohli vyzkoušet, že jsme skutečně pružnými bytostmi!
Seznámení ze základy gymnastiky nás nadchlo natolik, že se někteří
z nás rozhodli tomuto sportu začít věnovat. 


MALOVÁNÍ NA KAMÍNKY BYLO CESTOU DO HLOUBI NAŠÍ DUŠE
Pod vedením zkušené výtvarnice Markéty Gabirelové.

Další fotografie z malování zde.

SPORTOVNÍ DEN PRO SPOLUŽÁKY Z VEDLEJŠÍ BUDOVY
Turnaje družstev i možnost vyzkoušet si různé sportovní hry.

Více fotografií naleznete zde.