Dílna
Pasování
žďár
Hallowen
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

 • Úvod
 • Školní projekty
 • OP JAK
 • Učíme se s JAKEM

Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.


Od 1. září 2023 realizuje škola projekt "Učíme se JAKEM" reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0007536, který je financován z operačního programu OP JAK. Projekt je zaměřen na:

 • inovativní vzdělávání žáků ZŠ a ŠD, žáci budou v rámci projektu pracovat v těchto inovativních formách výuky:
  • projektová výuka - ve škole i mimo školu
  • tandemová výuka
  • vzdělávání s využitím nových technologií
  • zážitková pedagogika
  • propojování formálního a neformálního vzdělávání
  • aktivizační metody
 • vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ a ŠD
  • cílem je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání.