Dílna
Pasování
žďár
Hallowen
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

  • Úvod
  • Školní projekty
  • ACTION! aneb Tělo i duše v pohybu 2023/2024
  • TRÉNINKOVÝ ŘÍJEN

Říjen jsme s našimi žáky 2. stupně začali aktivně. Vzhledem k tomu, že je naší snahou rozvíjet žáky jak v oblasti duševního zdraví, tak jejich fyzické kondice, stal se říjen měsícem tréninkovým. A co to znamená? Celý měsíc jsme v rámci projektu ACTION! aneb Tělo i duše v pohybu podpořeném dotačním grantem Moravskoslezského kraje věnovali tréninku základních pohybových a kondičních prvků. Pro zlepšení fyzické kondice žáků a podporu radosti z pohybu se naši žáci věnovali zejména tréninku technicky správně prováděných cviků jako jsou dřepy, kliky, trojskok, plank, skákání přes švihadlo, ale také driblování. Starší žáci pak rozvíjeli svou tělesnou koordinaci, stabilitu a kondici ve Fighting areně pod vedením zkušeného trenéra. Fotostřípky z jejich trénování si můžete prohlédnout na fotokolážích.

A protože nás zajímá, jak celý měsíc a tréninkové aktivity žáci hodnotí a jaký posun ve vlastní zdatnosti a fyzické kondici vnímají, vyplnili za tímto účelem zpětnovazební dotazníky, které odpovědi na tyto a další otázky k tématu zjišťovaly. Díky sdílnosti našich žáků tak můžeme plánovat další pro ně vhodné pohybové aktivity.

Projekt je podpořen dotačním programem Moravskoslezského kraje