Dílna
Pasování
žďár
Hallowen
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

 • Úvod
 • Sdružení rodičů Klokánek z.s.

ODKAZ na web sdružení


Cíle spolku

 • Spolupráce se Základní školou logopedickou s.r.o., Ostrava – Hrabová
 • Organizování volného času žáků, organizování školní a mimoškolní činnosti žáků, podpora zájmové a vzdělávací aktivity, pořádání společných akcí
 • Včasné podchycení výchovných a výukových problémů, popř. pomoc při jejich řešení.
 • Organizování ozdravných pobytů v tuzemsku i zahraničí, pobytů rodičů s dětmi a to i po dobu školních prázdnin
 • Realizace a pořádání zájmových a vzdělávacích kurzů
 • Pomoc při zajištění odborné pomoci v obtížných situacích
 • Půjčování kompenzačních pomůcek, stavebnic, sportovního nářadí, literatury, elektroniky apod. žákům Základní školy logopedické s.r.o.
 • Psaní a realizace grantů a projektu
 • Podpora školství
 • Podpora a ochrana mládeže

Cíle grantů a akcí spolku

 • Přispívat k tvorbě podmínek pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu
 • Všestranný rozvoj dítěte s přihlédnutím k jeho individualitě a věku
 • Vytvářet prostředí pro aktivní zájem, rozvoj sebevědomí k získání zdravé sebedůvěry
 • Vést děti ke spolupráci a ke komunikaci, podporující partnerský vztah
 • Výchova ke zdraví
 • Environmentální výchova

Podrobnější informace