Dílna
Pasování
žďár
Hallowen
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

  • Úvod
  • Předškoláci
  • Přijetí do ZŠ logopedické s.r.o.

Milí rodiče,

chcete-li, aby Vaše dítě mohlo docházet do naší školy, je potřeba se zúčastnit zápisu do 1. třídy, který pořádáme vždy v měsíci dubnu. Velmi důležitým dokumentem pro vřazení do naší školy je Doporučení školského poradenského zařízení, které vydává příslušné Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči (dále jen SPC). V tomto doporučení musí být uvedeno, že se jedná dítě, které je možno/potřeba vzdělávat ve škole zřízené dle §16 odst. 9. K zápisu bude stačit dokument, kdy SPC škole oznámí, že se jedná o dítě, které může být takto vzděláváno a bude mu následně doporučení vystaveno.

Upozornění: protože vypracování výše zmíněného doporučení trvá určitou dobu (až 3 měsíce), je dobré, abyste své dítě objednali k vyšetření v SPC co nejdříve.  Nejlépe si do SPC zavolat v rozmezí listopad až leden a vyžádat si termín vyšetření, aby případné doporučení pro vzdělávání v naší škole mohlo být vystaveno do data zápisu do 1. třídy.

Pokud nebudete mít toto doporučení u zápisu, nemohu Vás do školy přijmout a budu muset čekat na tento dokument. Mohlo by se pak stát, že se naplní kapacita 1. třídy a Vaše dítě tak nebude do školy přijato, i když mu následně bude vystaveno kladné doporučení o vřazení.

Pro další informace kontaktujte ředitele školy

Mgr. René Macháč, 555 222 051, r.machac@zs-klokanek.eu, renemachac@seznam.cz