10.10. Jsme se vypravili do naší ZOO. Počasí nám přálo a tak jsme si to všichni

krásně užili!

Tento výlet se nám všem moc líbil!