Kateŕina
Erasmus
17. Listopad
Hra neapol
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

  • Úvod
  • Třídy
  • Život s handicapem - 18.3. 2022

V rámci projektového dopoledne jsme si vyzkoušeli, jak se cítí lidé s postižením zrakovým, sluchovým, pohybovým a dozvěděli jsme se i o postižení mentálním.